xs
xsm
sm
md
lg

“ประยุทธ์” นำทีมชุดใหญ่ลุยแม่ฮ่องสอนบูรณาการโมเดลแก้จน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินำคณะลงพื้รที่แก้ปัญหาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อตอนเช้าวันที่ 17 มค.2561
นายกฯ พร้อมคณะครบทีมลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน เตรียมประชุมบูรณาการใช้เป็นโมเดลแก้ปัญหาความยากจนกับอีกหลายพื้นที่ หลังพบว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรต่ำกว่าเส้นความยากจนมากที่สุดในประเทศวันนี้ (17 ม.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ และคาบเกี่ยวป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพกสิกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ลำดับที่ 73 ของประเทศ และมีจำนวนครัวเรือนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือที่เรียกว่าเส้นแบ่งความยากจน จำนวน 2,080 ครัวเรือน มากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ

มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่รับฟังความเห็นเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ ตามแนวทางประชารัฐ หวังยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวแม่ฮ่องสอน หลุดพ้นจากจังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดในประเทศ ทั้งการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากชาวแม่ฮ่องสอน 6 กลุ่มอาชีพ

ขณะเดียวกันจะมีการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังข้อเสนอโครงการจากภาครัฐในพื้นที่ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทในหลายโครงการ เช่น การเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกล การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชน เช่น การขอให้พิจารณาสนับสนุนให้มีเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน และพิจารณาเพิ่มผู้ประกอบการบิน เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์มาทำงานในพื้นที่ห่างไกล และการพิจารณาอนุญาตการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนโดยใช้เอกสารผ่านแดน หรือ Border Pass ในจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะจะได้เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านผาบ่อง สินค้าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อย่างภูโคลน คันทรีคลับ บ่อน้ำพุร้อนผาบ่อง และสักการะพระธาตุดอยกองมู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น...