xs
xsm
sm
md
lg

ยอดสมัคร กกต.พุ่ง 41 ราย! “วรัญชัย” โผล่ลงสู้วันสุดท้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายวรัญชัย โชคชนะ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง (แฟ้มภาพ)
ปิดรับสมัคร กกต. ยอดพุ่งทะลุ 41 คน “วรัญชัย”, อดีต รองปลัด พม., ผู้ตรวจ มท., ผู้พิพากษา, อดีตหัวหน้าศาลทหารสูงสุด ด้านทีมสรรหาประชุม 14 พ.ย. ดูจำนวนพอหรือไม่

วันนี้ (10 พ.ย.) ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 16.30 น. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทำการปิดการรับสมัครและสรุปยอดจำนวนผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.- 10 พ.ย. ปรากฏว่า มีทั้งสิ้นจำนวน 41 คน โดยมีรายชื่อผู้สมัคร ดังนี้

1. นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อายุ 61 ปี 2. พล.อ.อ.มานะ ประสพศรี อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ อายุ 61 ปี 3. นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร นักกฎหมายอิสระ อายุ 60 ปี 4. พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. อายุ 62 ปี 5. นายศรีสุรินทร์ จำปา ปลัดอำเภอ, นายอำเภอ อายุ 64 ปี

6. นางลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) และ รองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET) อายุ 60 ปี 7. นายทองสุข ดวงบุปผา ประธานภาคประชาสังคม อายุ 65 ปี 8. นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ทนายความ อายุ 47 ปี 9. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. อายุ 57 ปี 10. นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

11. ว่าที่ ร.ต.อำนวย อุปถัมภ์ ทนายความ อายุ 53 ปี 12. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 13. นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อายุ 65 ปี 14. นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ หน.สำนักงานกฎหมายสุธีรชาติ อายุ 56 ปี 15. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ อายุ 59 ปี

16. นายชัยวัธน์ ประจงใจ กรรมการบริหารสภาทนายความ อายุ 45 ปี 17. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตอธิบดีกรมที่ดิน และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด 18. นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัด กทม. อายุ 61 ปี 19. นายมังกร เจริญผล หน.สำนักงานทนายความ มังกรเจริญผล อายุ 56 ปี 20. นายไสว จิตเพียร อดีตกรรมการสภาทนายความ อายุ 66 ปี

21. นายพีระ เพชรพาณิชย์ รอง ปธ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อายุ 54 ปี 22. นายอิทธิพล บุญประคอง อธิบดีกรมสนธิสัญญา และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ อายุ 61 ปี 23. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา อดีตรอง ผบ.ตร. อายุ 63 ปี 24. นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ผู้บริโภค อายุ 59 ปี 25.นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อายุ 63 ปี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

26. นายอนุพร อรุณรัตน์ อายุ 58 ปี กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 27. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร อายุ 57 ปี กรรมการมรรยาททนายความสภาทนายความ 28. นายสาธิต อุไรเรโรจนากร อายุ 55 ปี ผู้ตรวจสอบบัญชี 29. ดร.ธนาโชค ชววิทยภิญโญ อายุ 53 ปี หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย 30. ว่าที่ร้อยตรี วิเชียร แสงทอง อายุ 47 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำแพงแสน และ ครูบัญชีอาสา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม

31. ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ อายุ 56 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 32. นายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี อายุ 64 ปี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และอดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 33. นายเกษม เกษมปัญญา อายุ 65 ปี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค 1 และอดีตประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 34. นางสมศรี หาญอนันทสุข อายุ 61 ปี อดีตผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี และอดีตกรรมการนโยบาย ThaiPBS (องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย) 35. นายธานี สามารถกิจ อายุ 59 ปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดระยอง

36. นายวรัญชัย โชคชนะ อายุ 65 ปี อดีตข้าราชการกรุงเทพฯ 37. นายธงชัย จันทร์แจ้ง อายุ 55 ปี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยจังหวัดศรีสะเกษ 38. นายมะโน ทองปาน อายุ 62 ปี หัวหน้าสำนักงานเนติธรรมทนายความ 39. ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อายุ 59 ปี ศาสตราจารย์ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 40. ว่าที่ ร.ต.สุรพล ดวงแข อายุ 61 ปี รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนช้าง และ 41. พล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าศาลทหารสูงสุด

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯนัดประชุม ในวันอังคารที่ 14 พ.ย. เพื่อดำเนินการว่าจำนวนผู้สมัครมีจำนวนเพียงพอต่อการสรรหาหรือไม่ หรือ จะต้องดำเนินการตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 เพื่อสรรหาจากบุคคลที่ไม่ได้ทำการสมัคร แต่ที่มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น