xs
xsm
sm
md
lg

รองนายกฯ ปัดรัฐเก็บภาษีน้ำเกษตรกรรายย่อย ชี้กฤษฎีกาไม่มีหน้าที่ฟังความเห็นตาม ม.77

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
รองนายกรัฐมนตรี ยันกฤษฎีกาไม่ใช่เจ้าภาพหลักฟังความเห็นกฎหมายตาม ม.77 ต้องส่งคืนให้ถ้ายังไม่ได้ทำ ปัดหวังเก็บภาษีน้ำเกษตรกรรายย่อย ยันไม่มี ไม่ถึงขนาดนนั้น แต่คนใช้มากต้องรับผิดชอบแน่

วันนี้ (2 ต.ค.) ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ เมื่อเวลา 09.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสัมมนาเรื่องการปฏิบัติงานของกรรมการกฤษฎีกา กรรมการพัฒนากฎหมาย กรรมการประมวลกฎหมายและกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่า การดำเนินการตามมาตรา 77 เป็นรูปธรรมตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายซึ่งทำอยู่แล้ว โดยเจ้าภาพหลักในการฟังความคิดเห็นคือกระทรวง ทบวง กรมเจ้าของกฎหมาย เพราะเขาเป็นคนเสนอกฎหมายก็ต้องรับฟังความเห็น กฤษฎีกาจะไปรับฟังความเห็นไม่ได้ เพียงแต่ถ้ากฎหมายมาถึงมือกฤษฎีกาแล้วยังไม่ได้รับฟังความคิดเห็นก็จะส่งคืนให้เขาทำ และเมื่อกฎหมายถึงสภาแล้วคิดว่ายังไม่รอบคอบดีพอก็ส่งกลับมาให้ต้นทางทำอีกก็ได้ ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกขั้นตอนในกระบวนการนิติบัญญัติ

นอกจากนี้ นายวิษณุยังให้สัมภาษณ์กรณีหลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเก็บภาษีน้ำตามร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ ว่ารัฐบาลไม่มีความประสงค์จะไปเก็บค่าน้ำกับเกษตรกรรายย่อย วันนี้กฎหมายยังอยู่ในชั้นกรรมาธิการ พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญิติแห่งชาติ (สนช.) ที่เป็นประธานกรรมาธิการ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 ก็ออกมาพูดแล้ว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาพูดแล้วตรงกันหมดว่าไม่มี คงต้องดูว่าจะทำอย่างไรในการชี้แจงประชาชนอย่างเป็นทางการ การที่หลายคนให้สัมภาษณ์อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจนหวาดกลัวกันขึ้นมา มันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้น แต่คนที่ใช้มากอาจต้องรับผิดชอบแน่ จากเดิมที่ไม่ต้องรับผิดชอบเลย แต่จะไปรวมถึงชาวนานั้นคงไม่ใช่
กำลังโหลดความคิดเห็น...