xs
xsm
sm
md
lg

“พรเพชร” ยันฟังความเห็น กม.ตาม ม.77 ไม่ใช่หน้าที่ สนช. ชี้มีผลรวมถึงกฎหมายค้างสภา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (แฟ้มภาพ)
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชี้ฟังความเห็นตาม ม.77 เป็นหน้าที่ผู้เสนอร่างกฎหมาย ไม่ใช่ สนช. ส่วนกฎหมายที่เข้าสู่วาระแล้วคนชงก็ต้องเสนอผลกระทบมาให้ จะส่งร่างฯ คืนกลับไปไม่ได้

วันนี้ (13 เม.ย.) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ และร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ สนช.ไม่มีหน้าที่ในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 เพราะถือเป็นหน้าที่ของผู้เสนอร่างกฎหมายที่จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามมาตรา 77 โดย สนช.จึงมีหน้าที่เพียงตรวจสอบเท่านั้น

ประธาน สนช.กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีกฎหมายที่เข้าสู่ สนช.ก่อนรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้นั้นก็เป็นหน้าที่ที่ผู้เสนอกฎหมายต้องดำเนินการส่งความเห็นหรือผลกระทบตามมาตรา 77 มายัง สนช.เอง เพราะการจะให้ สนช.ส่งร่างกฎหมายกลับไปอาจจะเป็นการขัดรัฐธรรมนูญได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ สนช.สามารถส่งคืนกลับไปยังหน่วยงานที่เสนอกฎหมาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...