xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” อัดงบกลางเพิ่ม 3.8 พันล้าน ผุด 28 โครงการ ลอกบึงบอระเพ็ด 248 ล้าน ฟื้นกว๊านพะเยา 347 ล้าน - ร้อยเอ็ด ได้ “หอคอยชมเมือง” 344 ล้าน ฟื้นเที่ยวค่ายทหาร 11 โครงการ 44 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“บิ๊กตู่” อัดงบกลางเพิ่ม 3.8 พันล้าน ผุด 28 โครงการ ขุดลอกบึงบอระเพ็ด 248 ล้าน ฟื้นกว๊านพะเยา 347 ล้าน ปรับภูมิทัศน์บึงพระราม อยุธยา 200 ล้าน พร้อมจัดงบเพิ่ม 344 ล้าน ให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สร้าง “หอคอยชมเมือง (รูปโหวด)” สูง 101 เมตร เผยไฟเขียวฟื้นแหล่งท่องเที่ยวทหาร “ทบ. ชง 11 โครงการ 44 ล้าน ทร. 49 ล้าน ส่วน ตร.ท่องเที่ยว 111 ล้าน เผย อนุมัติ “จุฬาฯ” 232 ล้าน ผุดเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม ม.มหิดล 556 ล้าน สร้างนวัตกรรมสุขภาพ

วันนี้ (29 มิ.ย.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (27 มิ.ย.) ได้เห็นชอบตามที่ นายสมคิด จาตุรศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบกลาง เสนออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ 2 วงเงิน 3,828,171,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน 28 โครงการ ให้กับ 18 หน่วยงาน จากงบกลาง ที่เหลืออยู่ 7,941,431,600 บาท (วงเงินงบกลางเต็ม 19,942,792,200 บาท) โดยก่อนหน้านั้น มีการเสนอของบกลางมา 32 โครงการจาก 20 หน่วยงานวงเงิน 4,939,597,400 บาท

สำหรับ 28 โครงการ 18 หน่วยงาน วงเงิน 3,828,171,800 บาท ที่ ครม. อนุมัติงบกลาง ประกอบด้วย 1. องค์การตลาด วงเงิน 115,687,500 บาท ได้แก่ โครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก ตลาดสาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โครงการศูนย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลาดสาขาลำพูน จ.ลำพูน และ โครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรกรุงเทพมหานคร สาขาตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ขุดลอกบึงบอระเพ็ด 248 ล้าน / ฟื้นกว๊านพะเยา 347 ล้าน /บึงพระราม 200 ล้าน

2. กรมชลประทาน วงเงิน 248,948,000 บาท ได้แก่ โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ 3. จ.พะเยา วงเงิน 347,074,600 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วงเงิน 30,738,800 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก 5. โครงการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมมาตรฐานตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ จ.นราธิวาส วงเงิน 14,679,000 บาท

6. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินรวม 637,508,300 บาท ได้แก่ โครงการเนรมิตอยุธยาเพื่อความน่าอยู่และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา วงเงิน 200,295,000 บาท แบ่งเป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระราม (ฝั่งสวนสาธารณะ) และงานปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระราม (ฝั่งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสีชัง ให้เป็นสมาร์ทซิตี้ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี วงเงิน 47,999,500 บาท

สร้างหอชมเมือง (รูปโหวด) 101 เมตร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 344 ล้าน

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี เป็นรายการปรับปรุงแสงสว่าง “อุทยานประวัติศาสตร์ ร.4 เทศบาลเมืองเพชรบุรี 8,200,000 บาท วงเงิน 18,735,000 บาท และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเข้าแหล่งท่องเที่ยว 6 แห่ง ให้ อบต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 10,535,000 บาท, โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 26 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างหอชมเมือง (รูปโหวด) ความสูง 101 เมตร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วงเงิน 344,478,800 บาท

7. กรมท่าอากาศยาน วงเงินรวม 62,141,000 บาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น 18,506,000 บาท โครงการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและภูมิทัศน์ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วงเงิน 43,635,000 บาท

ฟื้นท่องเที่ยว ทบ. 11 โครงการ 44 ล้าน / ทร. 49 ล้าน /ตร.ท่องเที่ยว 11 ล้าน

8. กองทัพบก 11 โครงการ วงเงินรวม 44,972,000 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร เช่น โครงการปรับปรุงศูนย์กรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดินแดนหิ่งห้อย ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวค่าฝึกการรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (อ่างซับเหล็ก) จ.ลพบุรี โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ศรีนรินทร์ จ.ลพบุรี โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ (แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ท่าเสด็จ) จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาแหลงท่องเที่ยว หอกระโดสูง 34 ฟุต ค่ายกำแพงอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ขนส่ง จ.นนทบุรี โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี โครงการปรับปรุงเรือนร่วมเกล้า และโครงการปรับปรุงบ้านทหารม้า

9. กองทัพเรือ วงเงิน 49,980,000 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินอู่ตะเภา เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบติดต่อสื่อสารภายในสนามบินอู่ตะเภา (ระบบ Trunk radio) 39,980,000 บาท งบซื้อเครื่องไล่นกในสนามบิน 7 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 10. กรมการท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว วงเงิน 111,423,000 บาท ได้แก่ โครงการติดตั้งกล้อง LPR ในเมืองพัทยา และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 77,893,000 บาท

จ้าง “จุฬาฯ” ผุดเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม 232 ล้าน / จ้าง มหิดล สร้างนวัตกรรมสุขภาพ 556 ล้าน

11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงิน 459,779,500 บาท ได้แก่ โครงการเกษตร อาหารเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โครงการชุดอุปกรณ์เพื่อความเป็นเลิศในการตรวจสอบและประกันคุณภาพอาหารตามมาตรฐานสากล 12. มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน 556,993,800 บาท ได้แก่ โครงการนวัตกรรมสุขภาพและสุขภาวะเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 13. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วงเงิน 10,410,800 บาท ได้แก่ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาทักษะช่างฝีมืองานเครื่องเรือนและตกแต่งภายในโดยการใช้วัสดุทดแทนไม้ 14. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วงเงิน 232,577,400 บาท ได้แก่ โครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม หรือ SID

15. กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วงเงิน 100 ล้านบาท ได้แก่ โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการสำคัญภาครัฐเพื่อการพัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 16. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 68,779,000 บาท ได้แก่ โครงการความร่วมมือการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี 17. การประปาส่วนภูมิภาค 364,989,100 บาท เช่น โครงการเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาทั่วประเทศ และ 18. กรมเจ้าท่า 371,490,000 บาท เป็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จ.พิจิตร

4 โครงการไม่ผ่าน แหล่งท่องเที่ยวเกาะคอเขา / ฟื้นท่าเทียบเรือท่าช้าง / สมุนไพรครบวงจร

มีรายงานว่า ส่วนโครงการที่ ครม. ไม่อนุมัติงบกลาง ประกอบไปด้วย 1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) วงเงิน 25,726,000 บาท 2. โครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรครบวงจร วงเงิน 387,994,900 บาท 3. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. วงเงิน 80 ล้านบาท และ 4. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบเบื้องต้น ถนนและสะพานแหล่งท่องเที่ยวเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

มีรายงานว่า งบกลางที่นายกรัฐมนตรี เห็นชอบก่อนหน้านั้น ในวงเงิน 8,173,188,800 บาท มีการอนุมัติให้ 11 โครงการ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 6 มิ.ย. และ 13 มิ.ย. 60 ตามลำดับกำลังโหลดความคิดเห็น...