xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ยาสูบ รวมบารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า ห้ามเด็กต่ำกว่า 20 ปีซื้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยันนำข้อเสนอจากชาวไร่มาปรับปรุงแล้ว ให้ครอบคลุมบารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการสื่อสารการตลาด ให้เยาวชน 20 ปีซื้อได้ ห้ามขายแบบจูงใจ ห้ามแจกให้ลอง ห้ามขายในที่เข้าถึงง่าย ห้ามโฆษณา หรือใช้เครื่องหมายแฝง ห้ามแบ่งซองขาย ห้ามทำซีเอสอาร์ ด้านนายกฯ สั่งกำหนดเขตปลอดบุหรี่เพิ่ม

วันนี้ (25 ต.ค.) ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัตร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีปรับปรุงรวบรวมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ไว้เป็นฉบับเดียวกัน และรวบรวมหลักเกณฑ์ให้เป็นระบบ เพื่อให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านการตรวจพิจารณาความเห็นจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ซึ่งรวมถึงนำข้อเสนอแนะจากตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ สมาคมการค้ายาสูบไทยด้วย อีกทั้งเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาทำการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่นาสูบ และผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้ว

ทั้งนี้ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมในคำนิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ให้มีการครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า และแก้ไขคำนิยามการสื่อสารการตลาดให้ครอบคลุมไปถึง การขาย การแสดง ณ จุดขาย การขายโดยการใช้บุคคล การสร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มเติมคำนิยามฉลากให้ครอบคลุมถึงการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ โดยหลักเกณฑ์การซื้อขายจะกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อจากเดิมอายุ 18 ปี เป็น 20 ปี และห้ามขายในลักษณะจูงใจให้บริโภค หรือเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ห้ามแจกจ่ายเป็นตัวอย่างให้ทดลอง ห้ายขายในสถานที่ต่างๆ ที่เป็นสถานที่ง่ายต่อการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน ห้ามโฆษณา เช่น แสดงชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ในสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประกวด การแข่งขัน ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่ใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบมาเป็นชื่อ หรือเครื่องหมาย ห้ามผลิต ขาย นำเข้ามาเพื่อขาย หรือนำเข้ามาเพื่อแจกจ่าย รวมทั้งห้ามทำการโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมในลักษณะให้การอุปถัมภ์ หรือสร้างการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ห้ามแบ่งซองขาย

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กำหนดเขตปลอดบุหรี่เพิ่มเติม โดยไม่ได้เน้นว่าจะสนับสนุนการสูบบุหรี่ แต่จะเน้นจำนวนผู้เสพ และไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่


กำลังโหลดความคิดเห็น...