xs
xsm
sm
md
lg

6 องค์กรสื่อยื่น กมธ.ทบทวนร่าง กม.คุ้มครองสื่อ ประเด็นตั้งสภาวิชาชีพ หวั่นถูกการเมืองแทรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


6 องค์กรวิชาชีพสื่อยื่นหนังสือ กรธ.ปฏิรูปสื่อฯ เรียกร้องทบทวนสาระร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ ประเด็นการตั้งสภาวิชาชีพกลาง หวั่นเปิดช่องฝ่ายการเมืองเข้าแทรกแซง

วันนี้ (15 ก.ย.) ตัวแทนของ 6 สภาวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นำโดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวฯ นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้ายื่นข้อเรียกร้อง ต่อ พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อขอให้ทบทวนเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ ต่อประเด็นการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มีบทบัญญัติขัดต่อเจตนารมณ์ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ที่ให้การรับรองสิทธิ เสรีภาพของสื่อมวลชนที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง

โดยนายเทพชัยกล่าวว่า ทางองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนมีความกังวลต่อประเด็นที่ว่าด้วยการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ และให้อำนาจตามกฎหมาย อาจเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายผลประโยชน์อื่นเข้ามาแทรกแซงการดำเนินงานได้ ดังนั้นขอให้ทบทวนเนื้อหาในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติด้วย อย่างไรก็ดี หาก กมธ.ปฏิรูปด้านสื่อมวลชนต้องการรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม ทางเครือข่ายวิชาชีพสื่อมวลชนยินดีและมีความพร้อมที่จะเข้าชี้แจง

“เราเป็นห่วงในหมวดว่าด้วยการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่ให้เป็นองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายในการกำกับ ควบคุม และลงโทษสื่อมวลชนได้ ซึ่งสิ่งที่เป็นห่วงคืออาจเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองพยายามใช้องค์กรนี้แทรกแซงการทำงาน และในส่วนของกระบวนการสรรหากรรมการขององค์กร อาจเป็นส่วนที่อันตราย เพราะที่ผ่านมากระบวนการสรรหากรรมการ หากมีการสรรหากันเอง อาจเปิดช่องให้ใครก็ได้รวมตัวกันเป็นองค์กร แล้วส่งเข้ารับการสรรหา และที่ผ่านมากระบวนการดังกล่าวนั้นมีความล้มเหลว อย่างไรก็ดี ทางสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นด้วยกับมาตราและหมวดอื่นๆ ของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่จะนำมาซึ่งการจัดตั้งกลไกจริยธรรมระดับองค์กร”

ทางด้าน พล.อ.อ.คณิตกล่าวว่า จะนำรายละเอียดที่ได้รับนำเสนอเสนอเข้าสู่ที่ประชุม และยืนยันว่าจะพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ในการยกร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีนางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด เป็นประธานอนุ กมธ. และยังไม่เข้าสู่ที่ประชุม กมธ.ด้านสื่อมวลชน ดังนั้น ขณะนี้จึงมีเวลาเพียงพอที่จะรับฟังความเห็นและข้อห่วงใยจากหลายๆ ฝ่ายก่อนที่จะดำเนินการยกร่างบทบัญญัติให้ออกมาดีที่สุด ทั้งนี้ตนยืนยันว่าประเด็นใดที่เป็นสิ่งไม่ดีจะไม่บัญญัติไว้ในร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างแน่นอน


กำลังโหลดความคิดเห็น...