xs
xsm
sm
md
lg

6องค์กรค้านตั้ง"สภาวิชาชีพสื่อ" หวั่นเปิดช่องให้การเมืองแทรก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วานนี้ (15 ก.ย.) ตัวแทนของ 6 สภาวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นำโดย นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวฯ นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อ พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อขอให้ทบทวนเนื้อหาใน ร่างพ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ ต่อประเด็นการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้มีบทบัญญัติขัดต่อเจตนารมณ์ในร่างรธน.ฉบับผ่านประชามติ ที่ให้การรับรองสิทธิ เสรีภาพของสื่อมวลชน ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
นายเทพชัย กล่าวว่า ทางองค์กรวิชาชีพสื่อฯ มีความกังวลต่อประเด็นที่ว่าด้วยการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ และให้อำนาจตามกฎหมาย อาจเปิดช่องให้ฝ่ายการเมือง และฝ่ายผลประโยชน์อื่นเข้ามาแทรกแซงการดำเนินงานได้ ดังนั้น ขอให้ทบทวนเนื้อหาในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติด้วย อย่างไรก็ดี หากกมธ. ปฏิรูปด้านสื่อมวลชน ต้องการรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม ทางเครือข่ายวิชาชีพสื่อมวลชนยินดีและมีความพร้อมที่จะเข้าชี้แจง
"เราเป็นห่วงในหมวดว่าด้วยการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่ให้เป็นองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายในการกำกับ ควบคุม และลงโทษสื่อมวลชนได้ ซึ่งสิ่งที่เป็นห่วงคือ อาจเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองพยายามใช้องค์กรนี้ แทรกแซงการทำงาน และในส่วนของกระบวนการสรรหากรรมการขององค์กร อาจเป็นส่วนที่อันตราย เพราะที่ผ่านมา กระบวนการสรรหากรรมการ หากมีการสรรหากันเอง อาจเปิดช่องให้ใครก็ได้ รวมตัวกันเป็นองค์กร แล้วส่งเข้ารับการสรรหาก็ได้ และที่ผ่านมากระบวนการดังกล่าวนั้น มีความล้มเหลว อย่างไรก็ดี ทางสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน ได้เห็นด้วยกับมาตรา และหมวดอื่นๆ ของร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่จะนำมาซึ่งการจัดตั้งกลไกจริยธรรมระดับองค์กร" นายเทพชัย กล่าว
ด้าน พล.อ.อ.คณิต กล่าวว่า จะนำรายละเอียดที่ได้รับนำเสนอเสนอเข้าสู่ที่ประชุม และยืนยันว่าจะพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ในการยกร่าง พ.ร.บ. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ อนุ กมธ.ฯ ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งมี นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด เป็นประธานอนุ กมธ.ฯ และยังไม่เข้าสู่ที่ประชุมกมธ.ฯด้านสื่อมวลชน ดังนั้น ขณะนี้จึงมีเวลาเพียงพอที่จะรับฟังความเห็น และข้อห่วงใยจากหลายๆ ฝ่าย ก่อนที่จะดำเนินการยกร่าง บทบัญญัติให้ออกมาดีที่สุด ทั้งนี้ ยืนยันว่าประเด็นใดที่เป็นสิ่งไม่ดี จะไม่บัญญัติไว้ในร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างแน่นอน.
กำลังโหลดความคิดเห็น...