xs
xsm
sm
md
lg

โพลชี้ประชาชนพอเข้าใจร่าง รธน. แต่ยังไม่เพียงพอในการตัดสินใจลงประชามติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ดุสิตโพลสำรวจประชาชนพบส่วนใหญ่พอรับรู้และเข้าใจร่าง รธน.บ้างจากสื่อ แต่ยังไม่เพียงพอใจจะตัดสินใจในการลงประชามติ ฝากให้การลงประชามติครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “การรับรู้ของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” หลังจากที่ กกต.ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 2559 และได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนชื่อว่า ฉลาดรู้ประชามติ (smart info) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับทราบข้อมูลและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,192 คน ระหว่างวันที่ 16-20 พ.ค.ที่ผ่านมา

ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.81 ระบุว่าพอรับรู้เรื่องรัฐธรรมนูญบ้าง เพราะเห็นจากสื่อต่างๆ ที่นำเสนอข่าวนี้ ได้ยินได้ฟังจากคนรอบข้าง เป็นเรื่องที่สังคมสนใจและพูดถึง รองลงมาร้อยละ 28.19 ไม่ค่อยได้รับรู้ เพราะเป็นเรื่องเข้าใจยาก ไม่ค่อยได้ติดตาม มีแต่ข่าวลือ ข่าวเท็จ ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดี ขณะที่ร้อยละ 15.52 ระบุว่าไม่รับรู้เลย เพราะรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่สนใจ ไม่ได้ติดตาม สนใจเรื่องปากท้องของตนเองมากกว่า และร้อยละ 10.48 ระบุว่ารับรู้อย่างดี เพราะติดตามข่าวเป็นประจำ มีช่องทางให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย

สวนประชาชนมีความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ลงประชามติมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.18 ระบุว่าพอเข้าใจอยู่บ้าง เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะรู้และเข้าใจ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อประชาชนโดยตรง ร้อยละ 31.46 ไม่ค่อยเข้าใจ เพราะไม่ค่อยสนใจการเมือง ไม่มีใครอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆ มีหลายกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์ทำให้สับสน ขณะที่ร้อยละ 21.98 ระบุว่าไม่เข้าใจเลย เพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ เนื้อหารายละเอียดมีเยอะ เข้าใจยาก มีเพียงร้อยละ 6.38 ระบุเข้าใจอย่างดี เพราะเป็นเรื่องที่สนใจและสำคัญต่อบ้านเมือง มีผลต่อการตัดสินใจ จะได้ช่วยแนะนำบอกต่อแก่ผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.83 ระบุว่าจากข้อมูลและความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีอยู่ขณะนี้ ยังไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจในการลงประชามติ เพราะเนื้อหาเยอะ เข้าใจยาก ข่าวส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความขัดแย้ง โต้เถียงกัน ยังไม่ได้รับเอกสารแจก มีเพียงร้อยละ 26.17 ระบุว่าเพียงพอแล้วที่จะตัดสินใจลงประชามติ เพราะรับรู้ข้อมูลมาพอสมควร ใช้วิจารณญาณของตัวเอง ต้องการมีส่วนร่วม ถึงอย่างไรก็ต้องออกไปใช้สิทธิ

ด้านสิ่งที่ประชาชนอยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องกรณีการลงประชามติ ร้อยละ 74.73 คือ ขอให้การลงประชามติครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม ตรงไปตรงมา รองลงมาร้อยละ 71.31 ควรรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนอย่างมีสติและมีวิจารณญาณ และร้อยละ 69.46 ขอให้ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์สุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญ ไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย

-->
ไม่พบข้อมูล

 
คลิปข่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น...