xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล 56.7% หนุนปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง แก้ปมการเมือง ขอ “บิ๊กตู่” คิดถึงส่วนรวม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สวนดุสิตโพล เผยชาวบ้านร้อยละ 82.1 ชี้ปฏิรูปชาติได้ต้องอาศัยความร่วมมือทุกคน 56.7 หนุนปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้ง 77.78 จี้ทำเรื่องการเมืองก่อน 76.44 แนะให้ประชาชนมีส่วนร่วม 72.86 ขอนายกฯ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม

วันนี้ (15 พ.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,341 คน ต่อการปฏิรูปประเทศไทย ณ วันนี้ พบว่า 82.10% การปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน 78.67% ควรแก้ปัญหาเร่งด่วนก่อน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง 78.08% แก้ปัญหาอย่างตรงจุด มีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน 64.80% ต้องมีผู้นำที่ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ซื่อสัตย์ อดทน และ 58.99% เป็นไปได้ยาก ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม ยังมีความขัดแย้งอยู่มาก

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าควรจะมีการปฏิรูปประเทศไทยแบบใด 56.70% ปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะมีการเลือกตั้ง เพราะบ้านเมืองมีปัญหาหลายด้าน ควรจะแก้ปัญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนจะได้มีความพร้อม และไม่เกิดปัญหาภายหลัง บ้านเมืองจะได้เดินหน้าอย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ ฯลฯ 22.46% ทำไปพร้อมๆ กันทั้งปฏิรูปประเทศ และการเลือกตั้ง เพราะการปฏิรูปประเทศต้องใช้เวลานาน ควรทำไปพร้อมๆ กัน การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ เป็นเรื่องสำคัญพอๆ กัน ฯลฯ และ 20.84% เลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูปประเทศ เพราะอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อลดความขัดแย้งในบ้านเมือง ได้รัฐบาลที่มาจากการตัดสินใจของประชาชน เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ

เมื่อถามถึง 5 อันดับ การปฏิรูปประเทศที่ประชาชนเห็นว่าควรดำเนินการก่อน 77.78% อันดับ 1 ปฏิรูปประเทศไทยด้านการเมือง 76.86% อันดับ 2 ปฏิรูปประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ 72.18% อันดับ 3 ปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา 69.57% อันดับ 4 ปฏิรูปประเทศไทยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 62.49% อันดับ 5 ปฏิรูปประเทศไทยด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

เมื่อถามว่า คิดว่าวิธีใดที่จะทำให้การปฏิรูปประเทศได้ผลดี 76.44% ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น 70.40% พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 68.16% มีกฎหมายที่ยุติธรรม เข้มงวด เสมอภาคกัน 66.82% ให้คนดีคนเก่งเข้ามาบริหารประเทศ ไม่คดโกง ซื่อสัตย์ และ 54.88% จัดการเลือกตั้งมีความเป็นประชาธิปไตย

และเมื่อถามว่า ประชาชนอยากฝากบอกอะไรถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีการปฏิรูปประเทศ 72.86% คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 68.67% เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิเสรีภาพ มีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ 65.41% อยากให้ปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจของประเทศก่อน 59.23% มีแนวทางในการปฏิรูปที่ชัดเจน ทำตามนโยบายที่วางไว้ และ 57.60%เป็นกำลังใจให้นายกฯ ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...