xs
xsm
sm
md
lg

ตั้ง 15 โฆษกหน่วยงานรัฐชุดแรก แจงงานช่วยนายกฯ - “อ.หรั่ง” ผู้สมัครนายกบอลยังนั่งโฆษกกีฬา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์
ตั้ง โฆษกประจำ 15 หน่วยงานรัฐชุดแรก เผยส่วนใหญ่คนหน้าเดิม จี้อีก 16 กระทรวงณเร่งสรรหา เผย“อ.หรั่ง”ผู้สมัครนายกฯสมาคมฟุตบอล ยังนั่ง “โฆษกท่องเที่ยวและกีฬา” พลตรี คงชีพ” นั่ง โฆษกกลาโหม “บรรจงจิตต์” โฆษกพาณิชย์ “ชยพล ธิติศักดิ์” รองปลัดฯควบโฆษกมหาดไทย “ธวัชชัย ไทยเขียว” รองปลัดฯควบโฆษกยุติธรรม

วันนี้ (19 ม.ค.) พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรายชื่อโฆษกกระทรวง/หน่วยงานในฝ่ายบริหาร รวมทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ทั้งนี้ ให้กระทรวง/หน่วยงานที่เหลือ จำนวน 16 หน่วยงาน เร่งรัดดำเนินการแจ้งชื่อโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยรายชื่อโฆษกกระทรวง ตามหน่วยงาน มีดังนี้

1. กระทรวงกลาโหม โฆษก พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี 2. กระทรวงการคลัง โฆษก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองโฆษก นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โฆษก นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง 4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษก นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

5. กระทรวงพาณิชย์ โฆษก นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รองโฆษก นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 6. กระทรวงมหาดไทย โฆษก นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองโฆษก นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายกาศพล แก้วประพาฬ ที่ปรึกษาด้านการปกครอง ผู้ช่วยโฆษก นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ เลขานุการกรมที่ดิน

7. กระทรวงยุติธรรม โฆษก นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารยุติธรรม รองโฆษก นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 8. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โฆษก นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รองโฆษก นายวรวรงค์ รักเรืองเดช ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9. กระทรวงศึกษาธิการ โฆษก นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 10. กระทรวงสาธารณสุข โฆษก นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11. สำนักงบประมาณ โฆษก นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ช่วยโฆษก นางเพชรรัตน์ เสรีพันธ์พานิช รักษาการนักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ

12. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โฆษก นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายปกครอง รักษาการในตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำ และนายยอดฉัตร ตสาริกา นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ 13. สำนักงาน ก.พ. โฆษก หม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. 14. สำนักงาน ก.พ.ร. โฆษก นางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) และ 15. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โฆษก นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

มีรายงานว่า ในการประชุม ครม. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอผลการประชุมในการหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลรูปแบบใหม่ โดยปีใหม่นี้จะมีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปเป็นร่างมากกว่าเดิม โดยจะกำหนดให้ในแต่ละกระทรวง ต้องเสนอโฆษกกระทรวงขึ้นมา โดยให้ไปทบทวนเรื่องการเฟ้นหาโฆษกกระทรวงที่มีความสามารถขึ้นมา จะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้ แต่จะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอ ครม. ให้รับทราบต่อไป เพื่อให้สื่อมวลชนมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น เพราะนายกรัฐมนตรี จะลดการชี้แจงของตัวเองลง โดยจะให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงชี้แจงในรายละเพิ่มมากขึ้นร่วมกับโฆษกกระทรวงต่าง ๆ.


นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
นายชยพล ธิติศักดิ์
นายธวัชชัย ไทยเขียว
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
กำลังโหลดความคิดเห็น...