xs
xsm
sm
md
lg

ครม.-นักข่าวเหนื่อยฟรี กกต.ไม่ส่งร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง -“ปู” งดร่อนเชียงใหม่รอศาล รธน. ฟัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม (ภาพจากแฟ้ม)
ครม. รอเก้อ อดประชุมนัดพิเศษ หลัง กกต. ไม่ส่งร่าง พ.ร.ฎ. เลือกตั้งฉบับใหม่ มาให้ ส่วนนักข่าวแบกกระเป๋าเสื้อผ้าเหนื่อยฟรี หลังนายกฯ งดแผนไปเชียงใหม่ ลงพื้นที่ 2-3 วันดูแผ่นดินไหว แต่บอกถ้าศาลชี้ขาดนายกฯ ไม่พ้นสภาพจะไปทันที ประชุม ครม. วันนี้แต่งตั้งข้าราชการและบอร์ดสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (6 พ.ค.) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รายงานข่าวแจ้งว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทางออกจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.กห.) ในเวลา 14.00 น. โดยได้สั่งให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปมายังรัฐบาล จะเรียกประชุม ครม. ทันที เพื่อพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ก่อนจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ทั้งนี้เวลา 16.30 น. บรรดารัฐมนตรีต่างทยอยเดินทางเข้ามายัง สป.กห. แต่ไม่พบว่านายกฯ เดินทางเข้ามาแต่อย่างใด ขณะที่ กกต. ได้แถลงข่าวที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในเวลา 17.00 น. ว่ายังไม่ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แต่จะส่งหนังสือถึงนายกฯ เพื่อขอหารือร่วมกันอีกครั้ง ทำให้รัฐมนตรีได้ทยอยเดินทางกลับ โดยไม่มีการประชุม ครม. นัดพิเศษแต่อย่างใด

ขณะที่วันเดียวกัน หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวภาคเหนือ ทีมงานนายกรัฐมนตรีได้ประสานสื่อมวลชนที่ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรี กลางดึกของวันที่ 5 พ.ค. ให้เตรียมเสื้อผ้าเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ 2-3 วัน โดยจะให้สื่อมวลชนเดินทางโดยเครื่องบิน ซี 130 เพื่อติดตามทำข่าวการลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว แต่ภารกิจดังกล่าวถูกยกเลิก เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วไป ในช่วงเช้าวันที่ 6 พ.ค. ตามที่ได้หารือกันไว้ จึงต้องยกเลิกความตั้งใจในการลงพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า หากผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกฯ ไม่พ้นสภาพจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 181 นายกฯ จะเดินทางเยี่ยมประชาชนที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวทันที

ก่อนหน้านี้ เวลา 12.10 น. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ซึ่งติดภารกิจเดินทางไปชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 1 เดินทางไปประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย ครม. ได้เลื่อนการประชุมมาจากเวลา 10.00 น. เพื่อติดตามการชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญของรักษาการนายกรัฐมนตรี และรอคณะกรรมการ กกต. พิจารณาร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. แล้วเสร็จ ส่งมายังรัฐบาล โดยนายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกฯ และ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีรายงานว่านายชัชชาติได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ จ.เชียงราย

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการแต่งตั้งนายวราวุธ ขันติยานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป และ ครม. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ จำนวน 8 คน จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ดังนี้ 1. นายสันทัด สมชีวิตา (ภาคเอกชน) กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 2. นายพยุง นพสุวรรณ (ภาคเอกชน) กรรมการมูลนิธิรักษ์โลก (ด้านทรัพยากรป่าไม้) 3. รองศาสตราจารย์ ศิรินธรา สิงหราณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ) 4. นายอัชพร จารุจินดา (ภาคเอกชน) ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ด้านกฎหมาย) 5. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล (ภาคเอกชน) ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ด้านบริหารจัดการ) 6. นายสมหวัง ดำรงพงศาวัฒน์ ข้าราชการบำนาญ (ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและผังเมือง)

จนกระทั้งการประชุม ครม. พิจารณาตามวาระแล้วเสร็จในเวลา 12.50 น. นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แจ้งต่อที่ประชุม ครม. เพื่อขอหารือว่า ครม. ยังจะรอให้คณะกรรมการ กกต. ส่งร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดวันเลือกตั้งมาหรือไม่ เนื่องจาก นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ กกต. แจ้งมาว่า ช่วงเช้า กกต. ติดภารกิจการพิจารณาร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดวันเลือกตั้ง ยังไม่แล้วเสร็จ จะเริ่มประชุมได้อีกครั้งในเวลา 14.30 น. อาจจะได้ข้อยุติในเวลา 16.00 น. ยังจะรอ กกต. ก่อนหรือไม่ ขอให้เรื่องนี้แล้วแต่ดุลพินิจ โดยเสียงส่วนใหญ่ให้เลิกการประชุม ครม. ไม่ต้องรอ กกต. โดย นายอำพน ได้แจ้งที่ประชุมว่า หาก กกต. ส่งเรื่องมาจะเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเรียกประชุม ครม. นัดพิเศษทันที ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง จะหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนด้วย

อีกด้านหนึ่ง นายทศพล เพ็งส้ม ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางเข้ายื่นแผนปฏิรูปประเทศให้กับรักษาการนายกรัฐมนตรี ตามที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มอบหมาย โดยมี นายกัลยาณะ วิภัตภูมิประเทศ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนนายกฯรับหนังสือ


กำลังโหลดความคิดเห็น...