xs
sm
md
lg

กกต.ชี้ช่องเลื่อนวันเลือกตั้งได้ โยนรัฐบาลไปคุยกับ กปปส. ยันหน้าที่แค่จัดการเลือกตั้ง

เผยแพร่:

กกต.แถลงยกชุด จี้ทุกฝ่ายประณีประนอม อย่าใช้วันเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นเงื่อนไข แย้มมีช่องทางเลื่อนวันเลือกตั้งได้ถ้าฝ่ายการเมืองเห็นตรงกัน แต่เสนอไม่ได้เพราะกฎหมายไม่เปิดช่องให้ทำเอง ทำได้แค่จัดเลือกตั้ง หวั่นถูกมองไม่เป็นกลางวันนี้ (19 ธ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต., นายบุญส่ง น้อยโสภณ, นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์, นายประวิช รัตนเพียร และนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ร่วมกันแถลงข่าวถึงท่าทีและข้อเสนอของ กกต. ต่อรัฐบาลและคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทสไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เรื่องการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 2 ก.พ. 2557

โดยนายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านกิจการพรรคการเมือง ได้อ่านแถลงการณ์ระบุว่า กกต.เป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ และเห็นว่า จากสถานการณ์การเมืองปัจจุบันหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกำหนดให้มีเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. กลายเป็นประเด็นนำไปสู่ความเห็นที่แตกต่างรุนแรงในสังคมไทย ฝ่ายหนึ่งเห็นว่ารัฐบาลมีความชอบธรรมในการรักษาการและควรมีการเลือกตั้ง อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า รัฐบาลไม่ควรรักษาการ ควรมีคนกลางเข้ามาทำหน้าที่ เลื่อนการเลือกตั้ง 6-8 เดือน ตั้งสภาประชาชน ปฏิรูปกลไกลกฎหมาย แล้วจึงค่อยมีการเลือกตั้ง ซึ่งหากมีการปล่อยให้สถานการณ์ความขัดแย้งนี้ยังอยู่ไม่แก้ไข การจัดการเลือกตั้ง 2 ก.พ.อาจเกิดความไม่สงบเรียบร้อย ไปจนถึงอาจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น

กกต.เห็นว่า หนทางที่ดีในการคลี่คลายในปัจจุบัน ทุกฝ่ายต้องประนีประนอมทางความคิด ไม่สุดขั้วในด้านใด ลดความต้องการของแต่ละฝ่าย ให้อยู่ในจุดที่ยอมรับได้ เพราะไม่มีฝ่ายใดแพ้ หรือชนะ แต่จะเป็นทางออกให้ประเทศไทย ที่จะทำให้บ้านเมืองไม่เสียหาย โดย กกต.ยืนยันพร้อมทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง 2 ก.พ.อย่างเต็มความสามารถ แต่ก็มีความเห็นว่า แม้สถานการณ์จะเป็นเช่นไร เราไม่ควรให้วันที่ 2 ก.พ.มาเป็นตัวจำกัดโอกาสในการทำให้คนไทยเข้าใจ หรือทำความปรองดองกันไม่ได้ เราหวังว่าจะมีความปรองดองจะเกิดขึ้นได้ในสังคมไทย

จากนั้นนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารงานเลืออกตั้ง ได้อธิบายถึงจุดยืนของ กกต.ว่า สถานการณ์ปัจจุบัน การจัดการเลือกตั้งที่มีความเรียยบร้อนเป็นไปได้ยาก จากการประเมินสิ่งที่ทุกฝ่ายแสดงออกเชื่อว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นพอสมควร เพราะนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดา ซึ่งหากฝ่ายรัฐและกปปส.ได้มีการโอกาสพูดคุยกัน ก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งไม่มีปัญหาได้ และการพูดคุย อย่าเอาเงื่อนไขว่าจะต้องจัดการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.เป็นข้อจำกัด โดยอาจจะคุยทำเป็นข้อตกลงกัน แล้วมีการเลือกตั้ง หรือคุยแล้วตกลงกันไม่เลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.ก็ได้ ซึ่งถ้าคุยกันได้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ก็ต้องไปหาช่องทางทางกฎหมายในการดำเนินการ แต่หากที่สุดไม่สามารถคุยกันได้ หรือจะยืนยันให้จัดการเลือกตั้ง 2 ก.พ. ต่อ กกต.ก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามจากที่ได้มีการศึกษาข้อกฏหมายเห็นว่ามีช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ถ้าฝ่ายการเมืองเห็นตรงกันว่าวันที่ 2 ก.พ.เป็นวันที่ไม่เหมาะสม

“ข้อเสนอของ กกต. วันนี้เราไม่ได้เสนอใหเลื่อนการเลือกตั้ง แต่เราสะท้อนต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้มีหน้าที่ตามฎหมายก็ต้องไปพิจราณา ยืนยันว่า มีช่องทางกฎหมายที่จะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปได้ ส่วนช่องทางจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าที่จะพิจารณา แต่ขอยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเราก็สามารถเลื่อนการเลือกตั้งในบางหน่วยบางแห่ง แต่ขณะนี้มีปรากฏการณ์ทางสังคมแล้วตกลงกันไม่ได้เลย เลือกไม่ได้เลย มันต้องเลื่อนอไป มันก็ทำได้หมด” นายสมชัยกล่าว

มีรายงานว่า หลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วประธาน กกต.พยายามตัดบทไม่ให้ผู้สื่อข่าวซักถาม แต่เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าการเลื่อนเลือกตั้งจะทำให้ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบ ถ้าฝ่ายการเมืองไม่มีการเลือกตั้งจะทำอย่างไร นายศุภชัยกล่าวว่า กกต.ไม่สามารถเลื่อนวันเลือกตั้ง กฎหมายกำหนดให้ กกต.มีหน้าที่เพียงจัดการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม เราเพียงสะท้อนสถานกาณ์ถึงสถานกาณ์ที่จะเกิดขึ้น และ กกต.ไม่มีหน้าที่ประสานงานกับรัฐบาล เพราะถ้าทำเช่นนั้นก็จะถูกมองว่าวางตัวไม่เป็นกลาง ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 229 ได้กำหนดลักษณะพิเศษ ต้องวางตัวให้เป็นกลาง

“เราไม่ได้เสนอให้เลื่อนการเลือกตั้ง แต่เราเสนอให้กลับไปคิด“ นายศุภชัยกล่าว

จากนั้นนายธีรวัฒน์ได้กล่าวเสริมว่า ที่ กกต.มาแถลงเพราะเรามีจุดยืนที่ห่วงใยบ้านเมือง ถ้าเรื่องนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต.โดยตรงเราชี้ขาดไปแล้ว แต่กฎหมายไม่เปิดช่องให้ กกต.ทำเองได้

เมื่อถามว่า สถานการณ์ขณะนี้ไมเหมาะสมที่จะมีการเลือกตั้งหรือไม่ นายธีรวัฒน์กล่าวว่า เหมาะสม ไม่เหมาะสมหรือไม่ คิดว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจ เพราะประเด็นนี้อย่าถาม กกต. เพราะเราไม่อยากถูกดึงไปยังวังวนทางการเมือง และเมื่อถามต่อว่า กกต.อึดอัดใจใช่หรือไม่ นายธีรวัฒน์กล่าวว่า เราห่วงใยประเทศ เราอยากให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้

ด้านนายประวิช รัตนเพียร กกต.ด้านการมีส่วนร่วม กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการจัดเวทีทางออกหลายครั้ง แต่สังเกตว่าทุกเวทีที่จัดขึ้น มีฝ่ายหนึ่งไปอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไป ซึ่งเราอยากให้ก่อนการเลือกตั้งมีการคุยกันของสองฝ่าย และน่าเสียดายถ้าสองฝ่ายไมได้คุยกัน เรามั่นใจว่าเสียงสะท้อนของ กกต.ในวันนี้ทำให้คนต้องฟังบ้าง

แหล่งข่าวจาก กกต. กล่าวว่า สำหรับกรณีที่ กกต.ระบุว่ามีช่องทางกฎหมายที่จะเลื่อนวันเลือกตั้งได้นั้น น่าจะเป็นกรณีการอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา 187 ประกอบมาตรา 108 โดยนายกต้องขอพระราชอนุญาตให้พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ โดยระบุถึงเหตุผลความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น ที่อาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายในการจัดการเลือกตั้ง จนทำให้ไม่สามารถเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 57 ได้ โดยทำในลักษณะเดียวกับปี 2549 ที่มีการออกพระราชกฤษฎีกา แก้ไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง 2 เม.ย. 49 เป็นโมฆะ


กำลังโหลดความคิดเห็น...