xs
sm
md
lg

ปชป.ยื่นถอด “ค้อนปลอม” พ้น ส.ส. ชี้พฤติกรรมขัด รธน.ซ้ำซาก บี้ ป.ป.ช.ฟันคดีเก่า

เผยแพร่:

“ถาวร-วิรัตน์” นำชื่อ 128 ส.ส.ปชป. ยื่นถอด “สมศักดิ์” จากเก้าอี้ ส.ส.เหตุขัด รธน.และผิดข้อบังคับประชุมสภา หลังหักดิบปิดสภา ไม่สนฝ่ายค้านติง แถมไม่ยอมเลื่อนประชุม แม้องค์ประชุมไม่ครบ ฝืนดันวันแปรญัตติจนได้ 15 วัน ย้อนพฤติกรรมขัด รธน.ซ้ำซาก จี้ ป.ป.ช.จัดการคดีค้างวันนี้ (24 เม.ย.) นายถาวร เสนเนียม พร้อมด้วยนายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้รวบรวมรายชื่อ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 128 คน เพื่อขอให้วุฒิสภาถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 137 และ 125 รวมทั้งข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 47 และ 59 กรณีการอภิปรายเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งมีผู้เสนอขอให้มีการปิดอภิปราย แต่ทางพรรคประชาธิปัตย์ได้ทักท้วงว่าทางพรรคยังมีเวลาเหลือในการอภิปราย 8 ชั่วโมง แต่นายสมศักดิ์กลับจงใจปิดการอภิปราย และเรียกให้สมาชิกลงมติในวาระที่ 1 ทันที

ส่วนอีกกรณี คือ นายสมศักดิ์จงใจดำเนินการประชุม แม้ว่าองค์ประชุมของรัฐสภาไม่ครบ แทนที่นายสมศักดิ์จะสั่งเลื่อนการประชุมรัฐสภาออกไปก่อน แต่กลับวินิจฉัยในเรื่องกรอบการแปรญัติทันทีว่า ให้ใช้ 15 วันตามข้อบังคับ ทั้งที่ไม่มีอำนาจ ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 137, 125 และ126 รวมทั้งข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 16, 17, 52, 59 วรรค 2 และ 96

ทั้งนี้ นายถาวรยังกล่าวว่า ก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์มีพฤติกรรมที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญซ้ำซาก ตั้งแต่มีการบรรจุร่าง พ.ร.บ.ปรองดองเข้าสู่สภา โดยที่ไม่มีคำรับรองจากนายกรัฐมนตรี ทั้งที่ร่างฯดังกล่าว เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ ป.ป.ช.เร่งพิจารณาถึงเรื่องที่เคยร้องเรียนไปก่อนหน้านี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

อย่างไรก็ตาม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา ในฐานะรักษาการแทนประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เปิดเผยว่า จากนี้จะส่งข้อมูลไปให้สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งกลับมายังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส่งไปยัง ป.ป.ช.เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...