xs
xsm
sm
md
lg

4 โพลชี้ “พงศพัศ” เข้าวินผู้ว่าฯ กทม.!! นิด้าสวน “คุณชาย” นั่งเก้าอี้หวุดหวิด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย
ดุสิตโพลสำรวจให้ “พงศพัศ” ชนะ “สุขุมพันธุ์” 49.01% ต่อ 39.65% กรุงเทพโพลล์ให้ชนะ 44.14 ต่อ 41.07 เอแบคโพลล์ให้ชนะ 45.9 ต่อ 34.1 บ้านสมเด็จโพลให้ชนะ 40.02 ต่อ 38.54 นิด้าโพลสวนกระแส ให้ ปชป.ชนะ 43.16 ต่อ 41.45วันนี้ (3 มี.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง 7,080 คน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 (ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง) พบว่า คะแนนนิยมของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.อันดับ 1 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 49.01% อันดับ 2 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 39.65% อันดับ 3 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 7.03% อันดับ 4 นายสุหฤท สยามวาลา 1.34% และอันดับ 5 นายโฆสิต สุวินิจจิต 0.88%

ขณะที่จำนวนคะแนนของผู้สมัครที่คาดว่าจะได้ โดยจำแนกตามจำนวนผู้มาใช้สิทธิ อันดับ 1 พล.ต.อ.พงศพัศ ได้ 939,093 ถ้ามีผู้มีใช้สิทธิ 45% ได้ 1,040,103 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 50% ได้ 1,144,114 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 55% ได้ 1,248,124 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 60% อันดับ 2 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้ 757,317 ถ้ามีผู้มีใช้สิทธิ 45% ได้ 841,463 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 50% ได้ 925,609 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 55% ได้ 1,009,755 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 60% อันดับ 3 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้ 134,273 ถ้ามีผู้มีใช้สิทธิ 45% ได้ 149,193 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 50% ได้ 164,112 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 55% ได้ 179,031 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 60% อันดับ 4 นายสุหฤท ได้ 25,594 ถ้ามีผู้มีใช้สิทธิ 45% ได้ 28,438 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 50% ได้ 31,282 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 55% ได้ 34,125 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 60% อันดับ 5 นายโฆสิต ได้ 16,808 ถ้ามีผู้มีใช้สิทธิ 45% ได้ 18,678 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 50% ได้ 20,543 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 55% ได้ 22,411 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ 60%

โดย พล.ต.อ.พงศพัศ จะชนะ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 33 เขต สูสี 10 เขต แพ้ 7 เขต

ส่วนเหตุผลที่คนกรุงเทพฯ เลือก อันดับ 1 พล.ต.อ.พงศพัศ ชอบตัวผู้สมัคร 27.38% อยากเปลี่ยน 22.07% เชื่อมั่นการทำงาน 15.28% อันดับ 2 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ อยากให้โอกาส 23.78% ชอบตัวผู้สมัคร 23.56% ชอบพรรค 16.49% อันดับ 3 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ อิสระไม่สังกัดพรรค 26.50% ชอบตัวผู้สมัคร 22.22% เชื่อมั่นการทำงาน 10.26% อันดับ 4 นายสุหฤท นโยบายดี 22.99% อิสระไม่สังกัดพรรค 21.84% ชอบตัวผู้สมัคร 14.94% อันดับ 5 นายโฆสิต อิสระไม่สังกัดพรรค 28.33% นโยบายดี 21.67% ชอบตัวผู้สมัคร 16.67%

ด้านกรุงเทพโพล ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย มีคะแนนนำ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 44.14 ต่อ 41.07 ส่วน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ ได้ร้อยละ 6.94 นายสุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ ได้ร้อยละ 2.81 และนายโฆษิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ ได้ร้อยละ 2.43 ส่วนเบอร์อื่นๆ ร้อยละ 2.81

ขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2556” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 – 28 ก.พ. และ 1 มี.ค. 2556 พบว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนนำ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 43.16 ต่อ 41.45 ส่วน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ ได้ร้อยละ 8.72 นายสุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ ได้ร้อยละ 2.92 และนายโฆษิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ ได้ร้อยละ 1.21 ส่วนเบอร์อื่นๆ ร้อยละ 0.32 และระบุว่าไม่ลงคะแนนเสียง ไม่เลือกใคร ร้อยละ 2.23

ผศ.ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ ผอ.นิด้าโพล ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับผลการสำรวจในครั้งนี้เพิ่มเติมว่า ผลการสำรวจครั้งนี้ เรียกได้ว่า ใกล้เคียงกันอย่างชนิดที่เรียกว่า สามารถสะบัดเหงื่อใส่กันได้ จนยากที่จะฟันธงได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ จากผลการสำรวจครั้งนี้หากมีผู้ไปใช้สิทธิ์ ตั้งแต่ร้อยละ 55 ขึ้นไป ผู้ที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 จะได้คะแนนถึง 1 ล้านคะแนน โดยที่ผลการสำรวจครั้งนี้ระบุว่าผู้ชนะอันดับหนึ่งและสอง ห่างกัน ร้อยละ 2 เชื่อว่าคะแนนจะห่างกัน ประมาณ 35,000-47,000 คะแนน (ผู้มาใช้สิทธ์เลือกตั้ง ร้อยละ 50 - 60) แต่ถ้าห่างกันประมาณ ร้อยละ 5 เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนที่ บวกลบ ร้อยละ 3 จะทำให้ผู้สมัครที่มาเป็นอันดับหนึ่งห่างจากผู้ที่มาอันดับสองอยู่ ระหว่าง 100,000-130,000 คะแนน

ขณะที่ สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ สำรวจการใช้สิทธิของคน กทม.ในช่วงโค้งสุดท้าย คือระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค. คือ 3 วันก่อนวันเลือกตั้ง ปรากฏว่า พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้คะแนนนิยมมากที่สุด ร้อยละ 45.9 ส่วน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ร้อยละ 34.1 ทั้งนี้ เอแบคโพลล์ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5,713 คน จาก 35 เขตการปกครอง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ กล่าวว่า ค่าความคลาดเคลื่อนในการสำรวจครั้งนี้อยู่ที่บวกลบ 5% นั่นคือ พล.ต.อ.พงศพัศมีโอกาสได้คะแนนระหว่าง 40.9-50.9% ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์มีโอกาสได้คะแนนระหว่าง 29.1-39.1% นั่นแสดงว่ามีโอกาสสูงที่พงศพัศจะชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอน ทั้งนี้จากผลการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 66% เมื่อดูจากค่าความคลาดเคลื่อนแสดงว่าตัวเลขผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะอยู่ที่ 61-72%

ส่วนบ้านสมเด็จโพล ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย มีคะแนนนำ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 40.02 ต่อ 38.54 ส่วน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ ได้ร้อยละ 7.14


ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคประชาธิปัตย์


กำลังโหลดความคิดเห็น...