xs
xsm
sm
md
lg

มีสติ ใช้ปัญญา ฟังคำพิพากษา คดียึดทรัพย์ 76,000 ล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
เมื่อครั้งที่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จัดชุมนุมใหญ่ขับไล่ระบอบทักษิณ ในช่วงต้นปี 2549 จนถึงปลายปี 2550 ครั้งนั้น ประชาชนคนไทย ได้เรียนรู้ การเมืองไทย ที่เป็นจริง ผ่านการอภิปราย เปิดโปงพฤติกรรมฉ้อฉลของนักการเมือง ในระบอบทักษิณ ที่มีการท่ายทอดสดผ่านเอเอสทีวี ไปทั่วประเทศ และไปถึงคนไทยในต่างประเทศด้วย

คนที่ไม่เคยสนใจการเมือง ก็เกิดความตื่นตัว เข้าร่วมติตดาม ข้อมูล ข่าวสาร คนที่ติดตามการเมืองอยู่แล้ว ก็ยิ่งเพิ่มระดับความรับรู้ เข้าใจ มองเห็นภาพรวมของการเมืองไทย ในลํกษณ์ “มองเห็นป่าทั้งป่า”

เป็น ห้องเรียนใหญ่ทางการเมือง ที่ช่วยพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของประชาชนอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในประวัติศาสตร์

เช่นเดียวกับ การอ่านคำพิพากษา ในคดีสำคัญทางการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ในระบอบทักษิณ หลายๆคดีในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่คดี ยุบพรรคไทยรักไทย คดีที่ดินรัชดา คดียุบพรรคพลังประชาชน คดีวินิจฉัยคุณสมบัติ การเป็นรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช คดีทุจริตกล้ายาง คดีหวยบนดิน และคดีคุณหญิง พจมาน และนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ เลี่ยงภาษี มีการถ่ายทอดสดการอ่านคำพิพากษา ผ่านโทรทัศน์และวิทยุไปทั่วประเทศ หลังจากนั้น ยังมีการเผยแพร่คำพิพากษาออกไปอย่างกว้างขวาง ทำให้ได้รับรู้ พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหา ได้รับฟัง คิดตาม การใช้เหตุผลของศาลในแต่ละประเด็นทั้งที่เป็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง อย่างละเอียด

ถือเป็น ห้องเรียนใหญ่ทางการเมือง ที่ช่วยยกระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนได้อย่างมหาศาล นับได้ว่า เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การเมืองที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่เป็นนวตกรรมของสังคมไทย

บ่ายวันนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ห้องเรียนใหญ่ทางการเมือง จะเปิดชั้นเรียนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ที่ศาลฎีกา แผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้วิชา ว่าด้วยการปกปิดทรัพย์สิน การละเมิดกฎหมาย ปปช. 2542 ผลประโยชน์ทับซ้อน ความร่ำรวยผิด และการยึดทรัพย์ ฯลน

อย่างไรจึงเรียกว่า การซุกหุ้น เจตนาอำพราง ต้องมีหลักฐาน ข้อพิสูจน์อย่างไร ที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น คืออะไร ดูกันตรงไหน เรื่องเหล่านี้ จะปรากฏอยู่ในคำพิพากษา คดียึดทรัพย์ 76,000 ล้านบาทของ นช. ทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว ที่ศาลจะอ่านให้ฟังในวันนี้

ปกติองค์คณะผู้พิพากษาในศาลฏีกา ประกอบด้วยผู้พิพากษา 3 คน แต่องค์คณะผู้พิพากษา ในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีถึง 9 คน มากกว่าคดีทั่วไป 3 เท่า และผ่านการคัดเลือก ด้วยการลงคะแนนลับ จากที่ประชุมใหญ่ของศาลฏีกาทั่วประเทศ

คำพิพากษาที่จะออกมาในวันนี้ จึงผ่านการพิจารณา กลั่นกรอง อย่างรอบด้าน จากสุดยอดผู้พิพากษาของแผ่นดินถึง 9 ท่าน เพื่อให้ถูกต้อง เป็นธรรมต่อคู่ความทั้งสองฝ่าย ทั้งยังเป็นคดีสำคัญมากที่สุด การวินิจฉัยในทุกประเด็น จึงต้องเป็นคำวินิจฉัยที่อธิบายกับประชาชนทั่วประเทศได้อย่างหมดจด สิ้นสงสัย

ผลของคดีจะเป็นอย่างไร อยู่ที่ดุลพินิจของผู้พิพากษา หากละวางอคติลงได้ และรับฟัง คิดตาม เหตุผลของศาลตั้งแต่ต้นจนจบ จะทำให้ การติดตามการอ่านคำพิพากษาในบ่ายวันนี้ จะเป็นกิจกรรมทางปัญญาครั้งสำคัญ

หนึ่งเดือนเศษๆ นับแต่ศาลฎีกากำหนดวันอ่านคำพิพากษาคดีนี้ สื่อมวลชนได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับคดีนี้อย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นมากขึ้นเมื่อใกล้วันพิพากษาใกล้เข้ามา ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ นอกจากทำให้ประชาชนมีความรับรุ้มากขึ้น เกี่ยวกับคดีนี้แล้ว ยังมีส่วนสำคัญ ที่ช่วยป้องกัน สถานการณ์ในช่วงก่อนจะถึงวันพิพากษา ไม่ให้เกิดความรุนแรงได้ เพราะเมื่อประชาชน หูตาสว่างมากขึ้น ก็เป็นการยากที่จะมีใครมาปลุกปั่นยุยง ให้หลงเชื่อไปตามสิ่งที่ถูกบิดเบือนเพื่อประโยชน์ของตนเองได้

ติดตามการอ่านคำพิพากษาคดียึดทรัพย์ 76,000 ล้านบาท ด้วยสติ และปัญญา แล้วจะมีความสุข และเกิดปัญญาเพิ่มขึ้นอีก


กำลังโหลดความคิดเห็น