xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เรียกถก กม.อุ้ม 76 มาบตาพุดพรุ่งนี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“มาร์ค” เรียกถกกฎหมายอุ้ม 76 มาบตาพุดพรุ่งนี้ มอบ “กอร์ปศักดิ์” ลงพื้นที่ถกชาวบ้าน คาดยกร่างบทเฉพาะกาลอุ้มโรงงาน คคก.สิ่งแวดล้อม มีอำนาจแก้ระเบียบสำนักนายกฯวันนี้ (29 ต.ค.) ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ถนนวิทยุ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหา 76 โครงการอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ถูกศาลปกครองกลางสั่งระงับโครงการว่า นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ได้ไปคุยกับชาวบ้านแล้วซึ่งได้คุยถึงแผนการทำงานในพื้นที่

โดยทั้งหมดเห็นตรงกัน แต่ที่แตกต่างกันคือ เรื่องข้อกฎหมายที่จะได้มีการพุดคุยกันอีกครั้งในวันที่ 30 ต.ค.ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งจะมีการเสนอระเบียบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเข้าพิจารณาด้วย ที่จะมีการเสนอขั้นตอนและการประกาศประเภทกิจการต่างๆ

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ส่วนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติออกระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะอิงตามกฎระเบียบที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งจะไปดูว่าองค์กรอิสระและความคิดเห็นจากประชาชนจะอิงกับระเบียบใดได้บ้าง การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมครั้งนี้จะได้ความชัดเจนทั้งหมด และน่าจะได้ข้อยุติเพราะทำงานมาหลายเดือนแล้ว

ก่อนนั้น นายอภิสิทธิ์กล่าวตอนหนึ่งในงานสัมมนา “Thailand Tomorrow ประเทศไทย 2553” ถึงเรื่องปัญหามาบตาพุตว่า เรื่องทรัพยากรและผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม และภายใต้การบริหารงานเพื่ออนาคต การบริการาชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ต้องเแก้ไข เพราะปัจุบันยังมีความขัดแย้งกันอยู่ ช่วงนี้ต้องอดทน ต้องฝืนใจบางคนบางกลุ่ม รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ ร่างระเบียบสำนักนายกฯ อาจจะมีการยกร่างเพื่อให้มีบทเฉพาะกาลคุ้มครองโรงงานหรือกิจการที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ทั้งนี้ ในเวลา 08.00 น.วันที่ 30 ต.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในระหว่างที่รอการแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งในขั้นตอนของสภาต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงต้องออกระเบียบควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 หากอุตสาหกรรมรายใดปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวแล้ว ก็จะสามารถกลับมาดำเนินการต่อไปได้

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ก่อนหน้านั้นมีมติ ครม.เกี่ยวกับในร่างระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาอนุญาตโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ... ทั้งนี้ เป็นร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอ ครม.ไปก่อนหน้านี้ และคณะรัฐมนตรีเห็นควรให้แก้ไขในส่วนของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โดยครั้งนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงว่า เรื่องนี้มิได้มีสาระสำคัญในการวางระเบียบปฏิบัติเฉพาะกับส่วนราชการเท่านั้น แต่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับภาคเอกชนและคณะกรรมการชำนาญการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย ซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการขัดกับร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แล้ว ยังเป็นการกำหนดให้องค์กรอิสระใช้อำนาจรัฐ ซึ่งไม่อาจกระทำได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจตามกฎหมายในพระราชบัญญัติ ดังนั้น การตราระเบียบดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามาตรา 11(8) แห่ง พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงไม่อาจกระทำได้ เพราะเป็นอำนาจที่ พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 บัญญัติไว้
กำลังโหลดความคิดเห็น