xs
xsm
sm
md
lg

ส่อง 8 บริษัทประมูลข้าว 10 ปี แต่ละรายไม่ธรรมดา "ธนสรรไรซ์" เจอ "อุบลไบโอเกษตร"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กวาดข้อมูล 8 บริษัทยื่นซองประมูลค้าข้าว 10 ปี พบแต่ละรายไม่ธรรมดา "ธนสรร ไรซ์" ของเสี่ยแอร์ ที่เคยชิมข้าวกับภูมิธรรมมาแล้ว เจอกับ "กลุ่มอุบลไบโอเกษตร" ส่งทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูกร่วมประมูล นอกนั้นมีบริษัทนามสกุล "วงษ์พิทักษ์โรจน์" จากกำแพงแสน นครปฐมร่วมด้วย

วันนี้ (10 มิ.ย.) เป็นวันแรกที่องค์การคลังสินค้าได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมยื่นเอกสารคุณสมบัติการประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล หรือข้าว 10 ปี จากคลังสินค้ากลางกิตติชัย (หลัง 2) และคลังสินค้า บริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด (หลัง 4) ชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวนประมาณ 15,000 ตัน โดยพบว่ามีผู้ประกอบการยื่นซองเอกสารทั้งสิ้น 8 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการและผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญจากจังหวัดต่างๆ MGR Online สำรวจแต่ละบริษัทประกอบด้วยดังต่อไปนี้

1. บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร มีกรรมการบริษัทประกอบด้วย นางสาววรรณิสา ทองจิตติ นางสาวทานตะวัน นาสมใจ และนายศิวะ มาประเสริฐ

นอกจากนี้ยังพบว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทยังเป็นที่อยู่เดียวกับ บริษัท ดีจี แรนซ์ จำกัด ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ทางด้านปศุสัตว์ ครอบคลุมถึงน้ำเชื้อพันธุกรรมสัตว์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นายภาคภูมิ มุ่งงาม เป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2555 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท มีกรรมการบริษัทประกอบด้วย นายศุภชัย วรอภิญญาภรณ์ และนางดวงทิพย์ วรอภิญญาภรณ์

สำหรับนายศุภชัย วรอภิญญาภรณ์ มีชื่อเรียกว่า "เสี่ยแอร์" เจ้าของบริษัทผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย ปัจจุบันมีโรงสีข้าวในเครือ 5 แห่ง และมีท่าเรือสำหรับส่งออกข้าวริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ในวันที่นายภูมิธรรม เวชยะชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ไปกินข้าว 10 ปี ที่คลังสินค้ากลางกิตติชัย (หลัง 2) และคลังสินค้า พูนผลเทรดดิ้ง (หลัง 4) เมื่อวันที่ 6 พ.ค. พบว่า นายศุภชัย หรือเสี่ยแอร์ เป็นหนึ่งในเอกชนที่ลงพื้นที่ร่วมกินข้าวด้วย

3. บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2549 ทุนจดทะเบียน 1,210 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี มีกรรมการบริษัทประกอบด้วย นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ นายวุฒิพงศ์ นิลผาย นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ นางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต และนายเผด็จศักดิ์ จำปา

4. บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 ทุนจดทะเบียน 3,914,286,000 บาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี มีกรรมการบริษัทประกอบด้วย นายพลากร สุวรรณรัฐ นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ นางสายสุณีย์ คูหากาญจน์ นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายสมเกียรติ หัตถโกศล นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ นายศิวะ แสงมณี นายอิสสระ โชติบุรการ นายประสิทธิ์ วสุภัทร นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ และนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

อย่างไรก็ตาม บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลิตและจำหน่ายเอทานอล แป้งมันสำปะหลัง และการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยมีนางสาวสุรียส โควสุรัตน์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีบริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจธุรกิจเกษตรอินทรีย์

อนึ่ง นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ เป็นบุตรสาวของ นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีต รมช.มหาดไทย และนางสายสุณีย์ คูหากาญจน์

5. บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อาร์.การเกษตร จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2556 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีกรรมการบริษัทประกอบด้วย นางสาวรัชชริญ อินกองงาม

6. บริษัท ทรัพย์แสงทองไรซ์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2562 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี มีกรรมการบริษัทประกอบด้วย นายธวัชชัย อู่แสงทอง

สำหรับนายธวัชชัย อู่แสงทอง เป็นเจ้าของโรงสีทรัพย์แสงทอง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

7. บริษัท สหธัญ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2553 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม มีกรรมการบริษัทประกอบด้วย นายปฐวี วงษ์พิทักษ์โรจน์

แม้จากการสืบค้นจะไม่พบว่า นายปฐวี วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นใครมาจากไหน แต่สำหรับนามสกุล "วงษ์พิทักษ์โรจน์" เป็นนามสกุลของนายวุฒิพงษ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานบริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์ นักธุรกิจคอนกรีตรายใหญ่ในจังหวัดราชบุรี และมีลูกชายคือ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ และเป็นประธาน กมธ.อุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร

8. บริษัท บี เอ็น เค การเกษตร 2024 จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ มีกรรมการบริษัทประกอบด้วย นายณัฐพงศ์ ทิพย์เจริญ

อ่านประกอบ : “พาณิชย์” เผยเอกชน 8 รายยื่นซองคุณสมบัติประมูลข้าว 10 ปี วงการข้าวคาดได้ราคา กก.ละ 12-13 บาท
 

กำลังโหลดความคิดเห็น