xs
xsm
sm
md
lg

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และให้คำปรึกษาเชิงลึกรายผลิตภัณฑ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และให้คำปรึกษาเชิงลึกรายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและตรงตามความต้องการของตลาดภายใต้โครงการยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เตรียมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และให้คำปรึกษาเชิงลึกรายผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและตรงตามความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในหลักสูตร “BUILD THE CREDIBILITY of E-SAN PRODUCTS” ยกระดับบรรจุภัณฑ์ สร้างคุณค่าของแบรนด์ เสริมแกร่งการตลาด

ว่าที่ร้อยโท สุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ปรับตัวต่อบริบทของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญในการทำตลาดในเชิงรุกที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกระดับ ทั้งรูปแบบการขายตรงและการตลาดออนไลน์ (E-Commerce) จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาให้มีความพร้อมในทุกด้าน และเพื่อยกระดับผู้ประกอบการฐานรากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านการค้า การตลาด การสร้างแบรนด์สินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายความเจริญสู่ชุมชนในระดับภูมิภาคและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ว่าที่ร้อยโท สุธรรม ลครรำ กล่าวต่อว่า “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และให้คำปรึกษาเชิงลึกรายผลิตภัณฑ์ ภายใต้หลักสูตร “BUILD THE CREDIBILITY of E-SAN PRODUCTS” ยกระดับบรรจุภัณฑ์ สร้างคุณค่าของแบรนด์ เสริมแกร่งการตลาด โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าฝึกอบรวมทั้งหมด 5 หัวข้อ ประกอบไปด้วย หัวข้อ “ความสำคัญทางการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Trading)” หัวข้อ “กลยุทธ์การเป็นผู้นำทางการตลาดในยุคปัจจุบันและอนาคต (Marketing)” หัวข้อ “เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า (Branding)” หัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ (Packaging)” และ หัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Designing)” ซึ่งมีผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้วกว่า 150 ราย”

ทั้งนี้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และให้คำปรึกษาเชิงลึกรายผลิตภัณฑ์ จะจัดทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน
- ครั้งที่ 1 จัดที่โรงแรม 9D City & Express Hotel Udon Thani จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567

- ครั้งที่ 2 จัดที่โรงแรมเดอะ มาเจสติค จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567
- ครั้งที่ 3 จัดที่โรงแรมนาดี 10 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2567
- ครั้งที่ 4 จัดที่โรงแรมฟอร์จูน โคราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567
- ครั้งที่ 5 จัดที่โรงแรม Club 45 Resort convention Hall จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567


กำลังโหลดความคิดเห็น