xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเอกสาร "บุ้ง ทะลุวัง" ประกาศห้ามยื้อชีวิต ถ้าตายให้เอาร่างไปบริจาคคณะแพทย์ศาสตร์ มธ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพจ "ทะลุวัง - ThaluWang" เปิดเอกสาร 2 ฉบับของ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือ บุ้ง แกนนำกลุ่มทะลุวัง ได้แก่ หนังสือแสดงเจตนาขอบริจาคร่างกาย และ หนังสือเจตนาไม่ประสงค์จะขอรับบริการสาธารณสุข หลังอดอาหารและน้ำ ประท้วงกระบวนการยุติธรรม


เมื่อวันที่ 8 ก.พ. เพจ "ทะลุวัง - ThaluWang" ได้โพสต์ภาพเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่ หนังสือแสดงเจตนาขอบริจาคร่างกาย และ หนังสือเจตนาไม่ประสงค์จะขอรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียง เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ลงลายมือชื่อ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือ บุ้ง แกนนำกลุ่มทะลุวัง

โดยเอกสารระบุ "ข้าพเจ้านางสาวเนติพร เสน่ห์สังคม หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนาของข้าพเจ้า ซึ่งถูกคุมขังอยู่ตามหมายขังของศาลอาญากรุงเทพใต้ และขณะนี้กำลังทำการอดอาหารและน้ำเพื่อประท้วงกระบวนการยุติธรรมและเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทย

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาต้องการบริจาคร่างกายของตนภายหลังจากที่ตายแล้ว โดยขออุทิศร่างนี้ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อการศึกษาและวิจัย เพื่อนำร่างของข้าพเจ้าไปใช้ทำประโยชน์ เป็นการเผยแพร่ความรู้ถึงสภาวะที่จะเกิดขึ้นกับ ร่างกายของมนุษย์เมื่อเกิดการอดอาหารขึ้น

ในการอุทิศร่างกายดังกล่าว ข้าฯขอความกรุณาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุณารับร่างของข้าฯไว้ แม้จะไม่สามารถเดินทางมาติดต่อกรอกข้อมูลและยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ ด้วยเหตุผลส่วนตนและเหตุผลจากการที่ถูกคุมขังอยู่ภายใต้การควบคุมของราชทัณฑ์

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทำการรับร่างของข้าฯไว้ ก็จักเป็นการขอบพระคุณยิ่ง และต้องขออภัยหากหนังสือแสดงเจตนาของข้าพเข้าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ โดยประการใด

ขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูง ในกิจการที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ยืนหยัดช่วยเหลือประชาชนตลอดมา คุณความดีใดที่ได้จากการอุทิศร่างกายในครั้งนี้ ขอส่งให้กับประชาชนที่ยากลำบากทุกคนและขอให้ไม่มีความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยอีกต่อไป"
กำลังโหลดความคิดเห็น