xs
xsm
sm
md
lg

อวสานหัวเกรียนขาวสามด้าน ต่อศักดิ์เปลี่ยนทรงผมตำรวจ ไว้ผมยาวได้สูงสุด 5 เซนติเมตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สะพัด "บิ๊กต่อ" สั่งแก้ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่อนคลายการไว้ผมจากเดิมขาวสามด้าน เป็นปล่อยผมยาวด้านบนไม่เกิน 5 ซม. ด้านข้างและหลังยาวไม่เกิน 1 ซม. หลังบังคับใช้สมัย "บิ๊กแป๊ะ" มานาน 5 ปี ทำตำรวจชั้นผู้น้อยเปลืองค่าตัดผมเดือนละ 4-5 ร้อยบาท

วันนี้ (11 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ได้มีการเผยแพร่และส่งต่อ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2566 สาระสำคัญคือ ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2561 ที่เคยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจชายตัดผมสั้น ขาวทั้ง 3 ด้าน ความยาวด้านบนไม่เกิน 3 เซนติเมตร เปลี่ยนเป็นผมด้านบนความยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลังความยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร

ส่วนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งผู้บังคับการขึ้นไปกำหนด หรือที่ปฏิบัติหน้าที่การสืบสวนหรือการข่าวหรือการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เมื่อแต่งเครื่องแบบให้ไว้ผมรองทรงสูงได้ กรณีที่ไม่สามารถไว้ผมตามที่กำหนดได้ ให้ผู้บังคับบัญชาการตั้งแต่ตำแหน่งผู้กำกับการขึ้นไปเป็นผู้อนุญาต โดยการไว้ผมดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสม สะอาด และเรียบร้อย

ส่วนการไว้ผมของข้าราชการตำรวจหญิงเมื่อแต่งเครื่องแบบ ยังคงไม่ปล่อยให้ผมยาวประบ่าหรือปรกบ่าจนปิดอินทรธนู หากไว้ผมยาวต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการขมวดปลายผม ให้ใช้สีดำเพียงสีเดียว หากจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบ ก็ควรใช้กิ๊บหรือริบบิ้นขนาดเล็กสีดำเพียงสีเดียว

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค. กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี ได้รับการประสานจาก พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) ว่า ได้รับข้อสั่งการด้วยวาจาจาก พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้ปรับแก้ไขระเบียบดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยได้ปรึกษาหารือกันแล้ว โดยเห็นชอบด้วยกันว่าควรจะผ่อนคลายการไว้ผมให้กับข้าราชการตำรวจชายเมื่อแต่งเครื่องแบบ โดยกองกฎหมายได้ดำเนินการยกร่างระเบียบดังกล่าว ตามที่ได้รับการประสานจาก ผบช.สกพ. พร้อมยกร่างระเบียบแล้ว

ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้สำนักงานจเรตำรวจ (จต.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการเวียนร่างระเบียบดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตลอดจนแจ้งผู้บัญชาการและผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สง.ผบ.ตร.) เพื่อทราบและถือปฏิบัติและแจ้งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ผู้สื่อข่าว MGR Online สอบถามไปยังข้าราชการตำรวจรายหนึ่ง ระบุว่า รับทราบกรณีเอกสารดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเป็นทางการ โดยเห็นว่าข้อดีของระเบียบที่ออกมาใหม่ คือ ข้าราชการตำรวจไม่ต้องตัดผมบ่อยครั้ง ที่ผ่านมาต้องตัดผมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจทรงผมทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ ซึ่งที่ผ่านมาหากไม่ได้ตัดผมด้วยตัวเอง เข้าร้านตัดผมต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 100 บาท หรือตกเดือนละ 400-500 บาท

อนึ่ง สำหรับระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2561 ที่เคยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจชายตัดผมสั้น ขาวทั้ง 3 ด้าน ลงนามในสมัย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561

ภาพ : พระจันทร์ ลายกระต่าย

ภาพ : พระจันทร์ ลายกระต่าย
กำลังโหลดความคิดเห็น