xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงละครชาตรี เรื่อง “มโนห์รา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงละครชาตรี เรื่อง 'มโนห์รา' ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันนี้ (4 ก.ย.) เมื่อเวลา 19.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรการแสดงละครชาตรี เรื่อง “มโนห์รา” จัดโดยมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ทำคุณประโยชน์ และผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก

แล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ และประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ และกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดง ซึ่งแบ่งออกเป็นสองภาค ประกอบด้วย การแสดงรำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และละครชาตรี เรื่อง “มโนห์รา” ตอนบุพเพสันนิวาส เมื่อการแสดงจบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้แทนมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ นักแสดงกิตติมศักดิ์ ผู้แทนครูผู้ฝึกซ้อม และพิธีกร สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ จัดการแสดงละครชาตรี เรื่อง “มโนราห์” ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2566 ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

ละครชาตรี เป็นละครพื้นบ้านของไทยประเภทหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างโนราของภาคใต้กับละครนอกของภาคกลาง ละครชาตรีเป็นที่นิยมแพร่หลายทางภาคใต้ เรื่องที่นิยมแสดงคือเรื่อง พระสุธนและนางโนราห์ จึงเรียกละครประเภทนี้ว่า โนราห์ชาตรี ต่อมา กรมศิลปากรได้พัฒนาและปรับปรุงละครชาตรีให้มีบทละครและการร่ายรำ จัดการแสดงบนเวทีโรงละครขนาดใหญ่ มีการแบ่งบทเป็นองก์ แต่ละองก์มีการเปิดและปิดม่าน เพื่อเปลี่ยนฉากแบบสมจริง เรียงเป็นลำดับตามท้องเรื่อง จึงเป็นละครที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้ชม


กำลังโหลดความคิดเห็น