xs
xsm
sm
md
lg

กรมการค้าต่างประเทศ Kick-off โครงการ “สิทธิประโยชน์ทางการค้า…ตัวช่วยสร้างแต้มต่อ SME ไทยสู่ตลาดการค้าต่างประเทศ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า…ตัวช่วยสร้างแต้มต่อ SME ไทย สู่ตลาดการค้าต่างประเทศ” โดยการสัมมนาในรูปแบบ on line และ on site เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา โดยมี นายนพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ

กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงเช้าจะเป็นการเสวนา หัวข้อ “เปิดมุมมอง สิทธิประโยชน์ทางการค้า เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย” โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้าต่างประเทศและทางด้านการลงทุน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ท๊อปฟู้ดส์ซัพพลาย จำกัด (นายกิตติภูมิ ชินโสภณทรัพย์) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิยะเครปโปรดักส์ จำกัด (นายธวัชชัย พูนช่วย) ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยาย หัวข้อ “เรื่องสำคัญที่ต้องรู้…ควบคู่การส่งออก” โดยจะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือ 1) การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (2) การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด และการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง

นายนพดลกล่าวว่า ภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันต่อสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน ตลอดจนกรมฯ ยังได้ดำเนินการเชิงรุกโดยการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ และมุ่งส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ และได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดงานสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากลในปี 2566 นี้ จะดำเนินการจัดสัมมนาในรูปแบบ Hybrid ด้วยการผสมผสานทั้งรูปแบบ On site และ On line ทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการมากที่สุด โดยครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้น ณ จังหวัดสงขลา งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาก ผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนากันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ On site มากกว่า 100 คน และรูปแบบ On line มากกว่า 150 คน และจะดำเนินการจัดงานสัมมนาครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย และครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเเรมโซ เเบงคอก กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

โครงการนี้นับเป็นอีกโครงการที่จะเข้ามาช่วยต่อยอดและขยายโอกาสธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศด้วย “สิทธิประโยชน์ทางการค้า” อีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การค้าโลก อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

ท่านผู้ประกอบการสามารถสมัครร่วมฟังเสวนาครั้งที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และครั้งที่ 3 จังหวัดหนองคาย ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง "สิทธิประโยชน์ทางการค้า...ตัวช่วยสร้างแต้มต่อ SME ไทย สู่ตลาดการค้าต่างประเทศ" ได้ที่ FACEBOOK กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือที่ www.dft.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น