xs
xsm
sm
md
lg

Adasoft x BizServ เสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมชูนวัตกรรมดิจิทัลและความเป็นเลิศด้านการให้บริการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด” ประกาศควบรวมกิจการ “บริษัท บิซเซิร์ฟโซลูชั่น จำกัด” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์มพร้อมการให้บริการที่เป็นเลิศทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการควบรวมกิจการในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้ลูกค้า ผู้ประกอบการ และพันธมิตรทางธุรกิจของเอด้า ที่ครอบคลุมในทุกมิติในการทำเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ภายใต้แนวคิด เติบโตไปด้วยกัน (Grow Together)

คุณวรงค์ ลีละหุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด กล่าวถึงที่มาของการควบรวมกิจการครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ว่า บิซเซิร์ฟโซลูชั่นมีความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำด้านการให้บริการติดตั้งและวางระบบเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะระบบการขายหน้าร้าน (Point of sale) โดยมีทีมวิศวกร และทีมช่างที่เชี่ยวชาญทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และทีมคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานกว่า 30 ศูนย์ ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ ที่สามารถให้บริการนอกสถานที่ได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-4 ชั่วโมงจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งการควบรวมในครั้งนี้จะช่วยทำให้ เอด้าซอฟท์ สามารถให้บริการด้านดิจิทัลแก่คู่ค้าได้อย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมงครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา พม่า และอินโดนีเซีย ที่ทางบิซเซิร์ฟโซลูชั่น มีเครือข่ายการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

ด้าน คุณวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-CEO and Co-Founder) บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่เอด้าซอฟท์มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบบริหารหน้าร้าน (Point of Sale) บนระบบปฏิบัติการ Windows เป็นรายแรกของประเทศไทย จนปัจจุบันพัฒนาเป็นระบบคลาวน์ที่รองรับได้หลากหลายอุปกรณ์ และมีระบบ AI ที่เป็นร้านค้าไร้พนักงานร้านแรกในประเทศไทย ที่พัฒนาโดยคนไทย การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างทางธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ที่รวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงกระทบเพียงลูกค้าและคู่ค้าเท่านั้น เอด้าซอฟท์ เองก็ต้องปรับตัวเองด้วยเช่นกัน ซึ่งการควบรวมกิจการในครั้งนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเป้าหมายในการเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปี 2568 เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า ที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “เติบโตไปด้วยกัน - Grow Together”
กำลังโหลดความคิดเห็น