xs
xsm
sm
md
lg

ดีป้า เปิดหลักสูตร ผู้นำดิจิทัลรุ่นใหม่ Young Digital CEO ส่งเสริม - ปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ยุค 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดีป้า (depa) ต่อยอดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Digital CEO ผู้บริหารระดับสูงได้สนใจอย่างล้นหลาม ล่าสุดเร่งต่อยอดพัฒนา ผู้นำดิจิทัลรุ่นใหม่ ประกาศเปิดรับสมัครหลักสูตร Young Digital CEO#2 หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหารมืออาชีพรุ่นใหม่ ทายาทเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่ควรพลาด! เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ให้อัปเดตเทรนด์แห่งอนาคต เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆที่ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 31 พ.ค. 66 นี้

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) เปิดเผยว่า จากการดำเนินโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 500 คน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบของระบบงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ อาทิ ทายาทเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ขององค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ล้วนมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจ 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ดีป้า จึงจัดหลักสูตรผู้นำดิจิทัลรุ่นใหม่ (Young Digital CEO#2 In Digital Transformation & Agro Business) ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ ระดับกลางถึงสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ - ทายาทเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ฯลฯ ที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมฯและนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง

โดยหลักสูตรเน้นเนื้อหาการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ การเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ ทั้ง Digital Transformation, Digital Innovation, Digital Economy, Digital Society, Smart City, BCG & Sustainability รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง Blockchain, IoT, AI, Cyber Security, Data Analytic, 5G, Cloud ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้อัปเดตเทรนด์แห่งอนาคต เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติที่ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 70 ท่าน รวมทั้งด้าน Digital Transformation, Digital Technologies for BCG & Sustainability รวมถึงเทคโนโลยีภาคธุรกิจการเกษตร พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยอย่างกัญชง กัญชา พร้อมแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากองค์กรชั้นนำในประเทศกว่า 10 แห่ง เดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ทั้งด้าน Digital Technologies, Food Tech, Smart Agriculture ณ ประเทศอิสราเอล ด้วย และสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาและอัปเดตเทรนด์ฯ สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31พ.ค. 2566 โดยจะเริ่มอบรม 23 มิถุนายน– 30 กันยายน 2566 เรียนสัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์ - เสาร์) รายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 083-116-6581 หรือ https://www.depa.or.th/en/youngdigitalceo


กำลังโหลดความคิดเห็น