xs
xsm
sm
md
lg

MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) กลุ่ม UMD ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จัดกิจกรรม "แสงสว่างสู่โรงอาหารน้อง" ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงอาหาร เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สนองต่อนโยบายการทำงานจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น