xs
xsm
sm
md
lg

MEA จัดเต็มความมั่นคงระบบไฟฟ้า เสริมการท่องเที่ยวอุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลาน-ถนนมหาราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณรอบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เสริมประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าให้แก่อุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช โดยการจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินแรงดันต่ำ และแรงดันกลาง เพื่อสร้างความมั่นคงและเพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของพื้นที่ดังกล่าวที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมาก รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Auto Transfer Switch เพื่อสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุขัดข้องจากระบบสายป้อนไฟฟ้าจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งได้ ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์โดยรอบสถานที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

สำหรับโครงการอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ประกอบด้วย
- อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณจุดตัดถนนหน้าพระธาตุกับถนนหน้าพระลาน ระยะทาง 96 เมตร มีพื้นที่รวม 6,285 ตารางเมตร (เปิดใช้งานแล้ว)
- อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช เป็นทางเดินลอดชั้นใต้ดินระยะทาง 90 เมตร มีพื้นที่รวม 1,043 ตารางเมตร (เปิดใช้งานแล้ว)
- อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาหน้าพระลาน ระยะทาง 37 เมตร มีพื้นที่รวม 390 ตารางเมตร (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
กำลังโหลดความคิดเห็น