xs
xsm
sm
md
lg

MEA เตือนผู้รับจ้าง เหตุสื่อสารคลาดเคลื่อนปิดถนน 24 ชม. สร้างสายไฟฟ้าใต้ดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์MEA ส่งหนังสือเตือนผู้รับจ้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินอุโมงค์ลอดถนนรัชดา-ราชพฤกษ์ เหตุสื่อสารปิดถนนคลาดเคลื่อน พร้อมย้ำผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินทุกโครงการ MEA ไม่มีนโยบายปิดถนน 24 ชั่วโมง

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2565) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวถึงกรณีข้อร้องเรียนการปิดถนน 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ก่อสร้างพร้อมกับอุโมงค์ลอดถนนรัชดา-ราชพฤกษ์ ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) นั้น ล่าสุด MEA ได้มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว รวมถึงผู้รับจ้างก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการอื่นๆ ภายใต้การว่าจ้างของ MEA ทั้งหมด โดยระบุข้อความ ดังนี้

“ตามที่การไฟฟ้านครหลวงมีการดำเนินโครงการงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างในหลายพื้นที่นั้น

การไฟฟ้านครหลวงได้รับแจ้งกรณีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่องการปิดการจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างในโครงการดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบว่า การไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายให้ปิดการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทุกโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนให้น้อยที่สุด ขอให้คู่สัญญาของการไฟฟ้านครหลวงทุกโครงการ ให้ความสำคัญในการแจ้งแผนการทำงานก่อสร้างเพื่อรับทราบ รวมถึงแจ้งผลกระทบที่ประชาชนในบริเวณที่มีการก่อสร้างอาจได้รับ ก่อนการปฏิบัติงานในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัด”

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA มีนโยบายให้ก่อสร้างได้ในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของทุกวันตามแผนงาน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดแก่การจราจรและประชาชนให้น้อยที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น