xs
xsm
sm
md
lg

โซเด็กซ์โซ่เดินหน้าหนุนโครงการ “WasteWatch” มุ่งตั้งเป้าลดขยะอาหาร 50% ในปี พ.ศ. 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารอาคารแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส และผู้นำการบริการด้านอาหารระดับโลก เดินหน้าหนุนโครงการ “WasteWatch” ต่อเนื่องหลังจากที่ได้เปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ Leanpath กลุ่มธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดในการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดกล้อมระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่ทันสมัย โดยมีความมุ่งมั่นและตั้งเป้าในการลดปริมาณขยะอาหารให้ได้ 50% ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยในอีก 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2568) นอกจากนี้ โซเด็กซ์โซ่ยังได้จัดแคมเปญ “WasteLESS Week” เพื่อช่วยรณรงค์ให้ผู้บริโภคและลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญในการลดขยะอาหาร ตลอดจนเน้นย้ำถึงความตั้งใจและผลที่ได้จากการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในแต่ละไซต์งานที่บริษัทฯ ให้บริการ

คุณอาร์โนด์ เบียเลคกิ ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า “โซเด็กซ์โซ่ ในฐานะผู้นำการบริการด้านอาหารระดับโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาระดับโลกจากปริมาณขยะอาหารในทุกมื้อที่ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก และยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำโครงการ “WasteWatch” เข้าไปช่วยบริหารจัดการให้กับลูกค้าของโซเด็กซ์โซ่ทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยนั้น เราได้นำโครงการนี้เข้าไปบริหารจัดการให้กับกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานสถานพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำแล้วจำนวน 8 แห่ง รวมทั้งได้พยายามเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคในไซต์งานที่เราให้บริการ พร้อมทั้งมีการติดตามปริมาณขยะอาหารว่ามีมากน้อยเพียงใด ด้วยการเผยแพร่ตัวเลขเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักการทำงานของโครงการ “WasteWatch” นั้น นอกจากจะเป็นการตอบโจทย์ในส่วนของการช่วยเร่งการรณรงค์และจัดการกับขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าของเราแล้ว ยังสามารถช่วยสนับสนุนในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจที่ช่วยลดต้นทุน ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้านสังคมด้วยการช่วยลดจำนวนผู้หิวโหยทั่วโลก และด้านกฎปฏิบัติในธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางที่ถูกต้อง” 


กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนโครงการ “WasteWatch” ให้บรรลุตามเป้าหมาย

- ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมงาน และลูกค้า ด้วยการส่งเสริมและเน้นย้ำผลเชิงบวกในการลดขยะอาหาร และการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณของขยะอาหาร

- ลดปริมาณในขั้นตอนการเตรียม โดยปรับเปลี่ยนเมนูตามความนิยมของผู้บริโภค ใช้วัตถุดิบเดียวกันสำหรับเมนูที่หลากหลาย และสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบที่มี รวมถึงการกำหนดปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้เหมาะสม และการปรับขนาดของภาชนะ

- ลดขยะอาหารที่เกิดระหว่างขั้นตอนการเตรียมภายในครัว เช่น การหั่นตัดแต่งเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ให้มีประสิทธิภาพให้มีส่วนที่ต้องทิ้งให้น้อยที่สุด รวมถึงการนำเศษวัตถุดิบที่เกิดจากการตัดแต่งไปดัดแปลงทำอาหารชนิดอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม

- ลดปัญหาสินค้าหมดอายุด้วยการควบคุมการจัดเก็บสินค้า และการสั่งซื้อ รวมถึงระบบ FIFO (first in - first out) อย่างมีประสิทธิภาพ

- การวางแผนและจัดเตรียมปริมาณอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยงให้เหมาะสมกับลูกค้าป้องกันขยะอาหารด้วยการสรุปจำนวนให้ใกล้เคียงมากที่สุดก่อนวันงาน และอธิบายให้ลูกค้าตระหนักถึงผลของขยะอาหารทั้งนี้ยังสามารถช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

- ลดปริมาณขยะอาหารจากผู้บริโภคด้วยการใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย โปสเตอร์ การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะอาหาร หรือทำไมจึงมีอาหารเหลือในแต่ละจาน จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการรับรู้ และมีการแสดงให้เห็นถึงจำนวนขยะอาหารรวมที่เหลือในแต่ละวัน/มื้อ รวมทั้งการสื่อสารกับผู้บริโภคขณะสั่งอาหารถึงปริมาณความต้องการในแต่ละมื้อ 


“โครงการ “WasteWatch” นี้เป็นแนวทางการบริการด้านอาหารแนวใหม่ ดังนั้น ทีมเชฟ นักโภชนาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดงานของเราจึงต้องผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และมีหลักการทำงานอย่างสร้างสรรค์ตามวิธีที่เราได้วางแผนการทำงานไว้ เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการลดขยะอาหารได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรม “WasteLESS Week” นี้จะช่วยส่งผลให้เราบรรลุถึงจุดหมายที่โซเด็กซ์โซ่ปรารถนาที่จะให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม “A Better Tomorrow for Everyone” คุณอาโนด์กล่าวเพิ่มเติม


กำลังโหลดความคิดเห็น