xs
xsm
sm
md
lg

ตรวจสอบมาตรการ 1 ก.ย.นี้ บินจากกรุงเทพฯ เข้าจังหวัดปลายทางต้องเตรียมตัวอย่างไร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการเดินทาง ท่าอากาศยานแต่ละแห่งได้กำหนดมาตรการเข้าจังหวัดตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแต่ละแห่ง MGR Online ตรวจสอบและรวบรวมได้ดังนี้

(ปรับปรุงล่าสุด 1 ก.ย. 2564 เวลา 15.30 น.)

กรุงเทพมหานคร และระยอง (พื้นที่สีแดงเข้ม)

ลงเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้าจังหวัดได้ตามปกติ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

- ก่อนเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ต้องลงทะเบียน CM-CHANA ที่เว็บไซต์ https://cmsdm.net/COVIDH/cm_rule.php ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นทางหรือเมื่อมาถึงสนามบิน แล้วแสดง SMS ที่ได้รับแก่เจ้าหน้าที่
- ถ้ามาจากพื้นที่สีแดงเข้ม และยังไม่ได้รับวัคซีน จะได้ติดสติกเกอร์สีแดงเพื่อไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Swab) ที่บริเวณประตูทางออกหมายเลข 1 ตรวจเสร็จต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน รอผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง
- ถ้ามาจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงเข้ม หรือได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว หรือมีผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะได้รับสติกเกอร์สีเขียว เดินทางกลับบ้านได้ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ต้องสังเกตอาการ

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

- ถ้ามาจากพื้นที่สีแดงเข้ม จะต้องมีผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม มาแล้ว 14 วัน หรือซิโนแวค, ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวคผสมแอสตร้าเซนเนก้า เข้าจังหวัดเชียงรายได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องสังเกตอาการ 14 วัน
- ถ้ามาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเชียงราย และไม่มีผลตรวจโควิด-19 หรือไม่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวน ให้กักตัวใน Local Quarantine 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในเชียงราย
- ถ้ามาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ที่มีภูมิลำเนาในเชียงราย และไม่มีผลตรวจโควิด-19 หรือไม่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวน ให้กักตัวเองที่บ้าน (Home Quarantine) 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในเชียงราย

ท่าอากาศยานพิษณุโลก

- ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก ต้องลงทะเบียน SAVE Phitsanulok ทุกราย ที่เว็บไซต์ http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php
- ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วันใน Home Quarantine หรือ Alternative Local Quarantine โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
- กรณียกเว้น ได้แก่ ภารกิจของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ให้ผลลบไม่เกิน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา ต้องปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด ไม่ไปในพื้นที่ชุมชน
- ยังไม่มีมาตรการยกเว้นไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนใดๆ

ท่าอากาศยานอุดรธานี

- ลงทะเบียนแจ้งความจำเป็นในการเดินทางที่เว็บไซต์ https://covid-19.in.th และลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเข้ามายังจังหวัดอุดรธานี ตอนลงเครื่องที่เว็บไซต์ https://covid-r.udpho.org
- หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ซิโนแวค, ซิโนฟาร์ม หรือไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ หรือวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน, สปุตนิกไฟว์ 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน
- ในกรณีเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น ต้องมีเอกสารยืนยันว่าจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นด้วย
- ในกรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่รักษาหายแล้ว ให้นำเอกสารใบรับรองการรักษามาแสดง
- ผู้โดยสารจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ถ้าอยู่จังหวัดอุดรธานีไม่เกิน 1 วันไม่ต้องกักตัว หรือ ถ้าได้รับวัคซีน ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์แล้ว ไม่ต้องกักตัว 14 วัน
- เด็กอายุ 1-18 ปี เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจะพิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะกักตัวหรือไม่
- หากไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนข้างต้น จะต้องกักตัวที่ Local Quarantine 14 วัน

ท่าอากาศยานขอนแก่น

- ถ้ามาจากพื้นที่สีแดงเข้ม และสีแดง ให้สแกน QR CODE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ถ้าได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 1 ไม่น้อยกว่า 28 วัน หรือมีผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ไม่รองรับ ATK หรือ Rapid Test) ไม่ต้องกักตัว 14 วัน
- ถ้าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามเงื่อนไข ให้กักตัวที่บ้าน Home Quarantine 14 วัน ห้ามออกจากสถานที่กักตัว

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

- ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
- ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้ม และสีแดง ต้องลงทะเบียนไทยชนะ และฮักอุบล ที่เว็บไซต์ https://hugubon.com และกักตัวเองที่บ้าน Home Quarantine 14 วัน
- ถ้าเข้ามาในจังหวัดชั่วคราว หรือมีเหตุพิเศษอื่นๆ เช่น ร่วมงานประเพณีและทางศาสนา งานศพ หรือมาตามหมายหรือคำสั่งของศาล ต้องมีการ Swab ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีผลตรวจเป็นลบ

ท่าอากาศยานสกลนคร

- มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่สีแดง ถ้าฉีดวัคซีนไม่ว่ายี่ห้อใดๆ ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่ต้องกักตัว 14 วัน โดยต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
- มาจากพื้นที่สีแดงเข้ม และไม่ได้รับวัคซีน ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ โรงพยาบาลในพื้นที่โดยทันที ส่วนคนที่จะเข้ามาพำนักในอำเภอเมืองสกลนครให้ไปรายงานตัว ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน (อาคารโรงอาหาร) วันแรกให้ตรวจ RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test และให้กักตัว 14 วันที่บ้าน (Home Quarantine) หรือที่จุดพักคอยตามกำหนด
- มาจากพื้นที่สีแดง ให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หรือแอปพลิเคชันระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร กรณีมีธุระจำเป็น ต้องมีผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ไม่เกิน 3 วัน หรือตรวจ Rapid Antigen Test วันแรก โดยต้องชำระเงินเอง ถ้าผลออกมาเป็นลบสามารถทำธุระจำเป็นได้ แต่กรณีไม่มีธุระจำเป็น ต้องกักตัว 14 วัน

ท่าอากาศยานภูเก็ต

- ให้ใช้แนวทางคำสั่งปัจจุบัน ถึงวันที่ 7 ก.ย. 2564 โดยผู้ที่ได้รับการยกเว้นและเข้ามาภูเก็ตต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวคผสมแอสตร้าเซนเนก้า หรือแอสตร้าเซนเนก้า, โมเดอร์นา, ไฟเซอร์, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่หายจากโควิดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องตรวจหาเชื้อโควิดมาจากนอกพื้นที่จังหวัดด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ Antigen Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
- ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยว โดยต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมหรือสถานที่พัก และชำระค่าที่พักล่วงหน้า และหากพักอาศัยเกิน 7 วัน ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ในวันที่ 5 ของการพักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
- ต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuket.com และแสดงคิวอาร์โค้ดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

- ถ้ามาจากพื้นที่สีแดงเข้ม (ต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่) หรือพื้นที่สีแดง ติดตั้งแอปฯ หมอชนะ และสแกนคิวอาร์โค้ด Songkhla Care แจ้งรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และกักตัวใน Local Quarantine 14 วัน
- กรณียกเว้นไม่ต้องกักตัว ต้องมีใบตรวจรับรองผลว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

- บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยให้แสดงผลการฉีดวัคซีนที่ได้รับจากโรงพยาบาล หรือแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
- หรือผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test ซึ่งมีผลการตรวจไม่พบเชื้อ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
- ผู้ที่ได้รับการยกเว้น คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ, การสาธารณสุข, การขนส่งสินค้าจำเป็น, บุคคลที่เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่, บุคคลที่มีเอกสารรับรองการติดต่อทางราชการ

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

สำหรับผู้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ต้องสแกน QR Code SAVE SURAT พร้อมกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
- มีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
- ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 โดส มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เข็มที่ 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน
- หายป่วยจากโควิดแล้วแต่ไม่เกิน 90 วัน

ท่าอากาศยานสมุย

- ต้องได้รับวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ได้แก่ ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 โดส ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เข็มที่ 1 ไม่น้อยกว่า 21 วัน และต้องมีผลตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
- สแกน QR CODE SAMUI HEALTH PASS
- แสดงเอกสารการรับวัคซีน และเอกสารการตรวจเชื้อแก่พนักงานก่อนซื้อบัตรโดยสาร
- ใช้มาตรการแยกตัว ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่เกาะสมุย หรือจนครบ 14 วัน

ท่าอากาศยานตรัง

- ถ้ามาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ QR CODE TRANG HEALTHY PASSPORT ณ จุดตรวจคัดกรอง ท่าอากาศยานตรัง แสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ผลตรวจโควิด RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือใบแสดงผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม หรือหนังสือรับรองแพทย์ว่าหายจากอาการป่วยของโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน
- หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ให้กักตัวที่บ้าน Home Quarantine 14 วัน หรือ Hotel Quarantine โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

สำหรับจังหวัดอื่นๆ ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดได้ที่เว็บไซต์ https://www.moicovid.com หรือเฟซบุ๊กเพจท่าอากาศยาน หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปลายทาง


กำลังโหลดความคิดเห็น