xs
xsm
sm
md
lg

เสาไฟกินรีดูโง่ เมื่อเจอเสาไฟไฮเทค พระจอมเกล้าลาดกระบัง ระบบ AI อัจฉริยะ ต้นละไม่เกิน 35,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เสนอเสาไฟถนนไฮเทคอัจฉริยะ โดยวิศว ลาดกระบัง วัดคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 อุณหภูมิ ความชื้น และวัดปริมาณการจราจรด้วยระบบ AI จะทำก็ทำได้ ด้วยงบประมาณของเสาพร้อมตัวตรวจจับไม่เกิน 35,000 บาท

วันนี้ (29 มิ.ย.) จากกรณีที่กระแสสังคมตั้งข้อสงสัยถึงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรม โดยเฉพาะเสาไฟกินรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ราคาต้นละ 95,000 บาท และยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่ง ที่จัดซื้อเสาไฟประติมากรรม ส่อไปในทางทุจริตและไม่คุ้มค่างบประมาณ

ปรากฏว่า เฟซบุ๊ก “สมยศ เกียรติวนิชวิไล” ของ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “เสาไฟถนน Hitech อัจฉริยะ โดยวิศวลาดกระบัง เสาไฟถนนที่ไม่ใช่เพียงเสาไฟถนน แต่สามารถวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 อุณหภูมิ ความชื้น และวัดปริมาณการจราจร แยกประเภทรถเพื่อเตรียมข้อมูลสู่เมืองอัจฉริยะด้วย AI ในงบประมาณต้นละไม่เกิน 35,000 บาท

โดยเสาไฟฟ้า hitech นี้มีคุณสมบัติ

1. ความสูง 6 เมตร ทำด้วยวัสดุโลหะหนาไม่เป็นสนิมออกแบบเสาและการคำนวณตามหลักวิศวกรรม

2. มีระบบแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 250 วัตต์ และแบตเตอรี Backup 90 AH พร้อมระบบไฟถนน LED มาตรฐาน ส่องสว่างกว่า 10,000 ลูเมน และสามารถขยายได้ 2 เท่า หรือมากกว่าตามการใช้งานของไฟถนนหรือกิจกรรม

3. ปรับระบบการส่องสว่างได้พร้อมแบตเตอรีเพิ่มเติมกรณีฝนตกหรือสภาพอากาศไม่อำนวย

4. มีระบบตรวจจับสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ความกดอากาศ และสามารถเชื่อมต่อตัวตรวจจับอื่นๆตาม option ที่เลือก

5. ส่งข้อมูลเข้า Server พร้อมบันทึกประวัติของสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น ไว้เพื่อเป็นข้อมูล Big Data ในอนาคต โดยส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารไร้สาย

6. สามารถดูผลการตรวจจับของสภาพอากาศและปริมาณฝุ่นได้ผ่านทาง Web Browser ในมือถือ ทั้งในระบบ Andriod และ IoS

7. มีระบบ Smart Camera ที่ตรวจเช็กสภาพการจราจรไปยัง Server ส่วนกลางและใช้ AI ในการประมวลผลปริมาณความหนาแน่นของการจราจรได้จากกล้องจริง

8. ระบบ AI ที่สามารถแยกประเภทรถที่วิ่งผ่านได้ เพื่อการใช้งานการควบคุมหรือวางแผนการจราจรเมืองอัจฉริยะในอนาคต

9. มี Option เพื่อต่อเซนเซอร์ตัวตรวจจับเพิ่มเติมในอนาคต อาทิ Electronic Nose วัดก๊าซพิษ มลภาวะทางเสียง การเกิดน้ำท่วมขัง เป็นต้น เชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารทั้งหมด

10. ระบบและอุปกรณ์ทั้งหมดถูกออกแบบใน IP ตามมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น ใช้งานนอกอาคาร

ด้วยงบประมาณของเสาพร้อมตัวตรวจจับไม่เกิน 35,000 บาท หากใช้เพียงระบบไฟถนนงบประมาณจะไม่เกิน 20,000 บาท

#วิศวลาดกระบังเป็นหนึ่งที่พึ่งของสังคม #จะทำก็ทำได้”กำลังโหลดความคิดเห็น