xs
xsm
sm
md
lg

“สามารถ” ชี้ยาเสพติดเหมือนภัยปลวกร้าย ต้องป้องกัน ด้วยพลังชุมชนก่อนจะลุกลาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 2 เม.ย. เวลา 10. 00 น. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานการประชุมกำกับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมที่ทำการชุมชน หัวรถจักรตึกแดงเขต 1 โดยมี นายพยม พรหมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคพลังประชารัฐ นางสาวธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกผู้แทนราษฎรเขต 7 พรรคพลังประชารัฐ นายสุนทร ชื่นศิริ ผอ.ป.ป.ส.กทม. ผู้แทนสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางซื่อ ผู้แทนจาก สน.บางซื่อ พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่าย กองทุนแม่ของแผ่นดินเขตบางซื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส.กทม. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

นายสามารถ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่า ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยภาครัฐต้องร่วมมือกับชุมชนจึงจะประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ได้มีข้อสั่งการในการปราบปรามยาเสพติด ด้วยการลดอุปสงค์และอุปทาน เพื่อให้ยาเสพติดลดลงไปจากประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการจัดการเครือข่ายยาเสพติด และการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ตลอดจนการผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด ซึ่งจะเข้าสู่วาระ 3 ในวันที่ 8 เมษายนนี้ โดยมีกลไกตัดวงจรยาเสพติดที่สำคัญ คือ การยึดทรัพย์ตามมูลค่าของยาเสพติด

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนแม่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานทุนประเดิมเพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส.นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการรวมพลังและศรัทธาของประชาชน และหน่วยงาน/องค์กรภาคีทุกภาคในการจัดการกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิตและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

“ยาเสพติดเปรียบเสมือนปลวก ซึ่งเป็นศัตรูของทุกบ้าน และทุกสังคม หากเราไม่กำจัดหรือฉีดยากันปลวก สักวันปลวกก็จะมากัดกินบ้านเรือนของเรา เพราะยาเสพติด คือ มหันตภัยร้ายทำลายสมองทำร้ายอาชีพ ในวันนี้ ผมจึงมาทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษภัยของยาเสพติดเพื่อนำไปแก้ปัญหาด้วยกลไกที่มีอยู่ ทั้งด้านกฎหมาย การบำบัดรักษา การป้องกัน ตลอดจนการสร้างอาชีพที่เหมาะสมให้กับสมาชิกในชุมชน ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่เข้าสู่วงการค้ายาเสพติด” นายสามารถ กล่าว

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็น การซื้อ การขาย การเสพยาเสพติดในชุมชน สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน ป.ป.ส.โทร. 1386 หรือ ติดต่อกระทรวงยุติธรรมผ่านสายด่วน โทร.1111 กด 77 โทร. ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...