xs
xsm
sm
md
lg

ยธ.มอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงให้ข้าราชการ-จนท.กระทรวงยุติธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยธ.มอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงให้ข้าราชการ-จนท.กระทรวงยุติธรรม ด้าน “สามารถ” รับเข็มยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 2 (อันเป็นเกียรติยิ่ง)

วันนี้ (26 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ 25 มี.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการจัดงานสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบ 130 ปี และมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงให้แก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้องสังคม และประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง มีความประพฤติและประวัติอันดีงามจำนวนหลายท่าน โดยมีนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็น 1 ใน 7 ของผู้ที่ได้รับเข็มยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 2 (อันเป็นเกียรติยิ่ง) ซึ่งมีความโดดเด่นการในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน ขับเคลื่อน และอำนวยการด้านงานยุติธรรม การช่วยอำนวยการและส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมซึ่งมีผลงานการปฏิบัติราชการและประสบการณ์ต่างๆ อันโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ อาทิ ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ พรรคพลังประชารัฐ, ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร, ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร, ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการแก้ปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร, ที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร, ที่ปรึกษากรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร, ที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร, ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน, ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด การฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...