xs
xsm
sm
md
lg

ชาวระนอง เฮ! “วราวุธ” ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ยุติปัญหายืดเยื้อกว่า 30 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชาวระนอง เฮ! “วราวุธ” ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ยุติปัญหายืดเยื้อกว่า 30 ปี มอบ “กรมทะเล” เร่งรัดเสนอ ครม.

วันนี้ (25 ก.พ.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีมอบหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. และมอบเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนชายฝั่งว่า ตนได้ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้มามอบหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช.ในพื้นที่ 12 ชุมชน 6 จังหวัด เนื้อที่รวมกว่า 87 ไร่ พร้อมทั้งได้มอบเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขปัญหามากว่า 30 ปี รัฐบาลและ ทส.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายวราวุธกล่าวอีกว่า ทางคณะอนุกรรมการจัดที่ดินจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานร่วม พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยคณะทำงานได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง เห็นควรให้ดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย (บางส่วน) ท้องที่ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้รับอนุญาตเดิม จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 484 ไร่ ขณะนี้ได้ผ่านที่ประชุมอนุกรรมการจัดที่ดินให้ความเห็นชอบแล้ว ตนได้มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.เร่งรัดติดตาม ประสานการดำเนินการทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในส่วนที่ ทส. โดยกรม ทช.เป็นผู้รับผิดชอบ และหากจำเป็นต้องประสานหน่วยงานอื่น ตนได้ย้ำให้เร่งปฏิบัติโดยทันที

นายวราวุธกล่าวต่อว่า สุดท้ายตนอยากให้พี่น้องประชาชนทั้ง 900 ครัวเรือน มั่นใจว่ารัฐบาลและ ทส.จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง เราไม่เคยนิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตนยังมั่นใจเสมอมาว่าหากเราสามารถสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ และการสงวนรักษา “คนสามารถอยู่กับป่าได้” ซึ่งที่ผ่านมาพวกเราร่วมมือช่วยกันได้อย่างจริงจังและเข้มแข็งทำให้พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ไร่ ตนก็จะพยายามขับเคลื่อนและผลักดันให้งานด้านการอนุรักษ์ผืนป่าไม่ว่าจะเป็นป่าบก หรือป่าชายเลน ร่วมกับพี่น้องประชาชน ให้ผืนป่าประเทศไทยสมบูรณ์และคงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืนสืบไป
 
ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า กรม ทช.ได้กำหนดแผนจัดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดระนองใน 5 อำเภอ 52 ชุมชน เนื้อที่ 1,114 ไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านกว่า 1,835 ครัวเรือน 5,909 คน โดยปัจจุบันออกใบอนุญาตแล้ว 8 ชุมชน เนื้อที่ 105 ไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรแล้ว 457 ครัวเรือน 1,566 คน สำหรับการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชุมชนเมืองระนองกว่า 900 ครัวเรือน ทช.ได้เร่งรัดดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้รับอนุญาตเดิมจำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 484 ไร่ เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานส่งเรื่องให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติฯ (บางส่วน) ดังกล่าวเพื่อมอบให้กรมธนารักษ์รับไปบริหารจัดการพื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“อย่างไรก็ตาม ผมได้ประสานหารือกับนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์, นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว เพื่อส่งมอบพื้นที่ที่ได้เพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ (บางส่วน) ให้กรมธนารักษ์”

ส่วนนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้กล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ว่า หลังจากได้รับมอบพื้นที่นี้แล้วกรมธนารักษ์จะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชาที่ได้ใช้ประโยชน์อยู่เดิม เพื่อกำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ตามระเบียบของกรมธนารักษ์ต่อไป คาดว่าจะสามารถพัฒนาสาธารณูปโภค สร้างความเจริญ ด้านสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่แห่งนี้และให้พี่น้องประชาชนชุมชนเมืองระนองมีความสุขตลอดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...