xs
xsm
sm
md
lg

คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ? ส่องโครงการทางหลวง ปี 2564 อนาคตถนนดีสะพานดีถ้วนหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส่องโครงการทางหลวงทั่วประเทศ ปี 2564 ทั้งก่อสร้างถนน สะพาน ทางแยกต่างระดับ มากกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง บางโครงการกระทรวงคมนาคมอนุมัติทราบร่างทีโออาร์แล้ว

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

- ทางหลวงหมายเลข 226 อ.ศรีขรภูมิ-อ.ห้วยทับทัน จ.สุรินทร์ 20.566 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 4 สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ แบ่งเป็น 2 ตอน รวม 14.436 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 1048 บ.สามหลัง-อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 17.980 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง-อุทัยธานี จ.อุทัยธานี แบ่งเป็น 2 ตอน รวม 17.3 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 202 อ.แก้งสนามนาง-อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 20.918 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 42 บ.คลองแงะ–จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์-บ.ลำชิง จ.สงขลา 10.72 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 1370 อ.สวรรคโลก-บ.ปลายราง จ.สุโขทัย ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 11 อ.อินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล-เขาทราย จ.นครสวรรค์ และ จ.พิจิตร แบ่งเป็น 3 ตอน รวม 49.523 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 1035 บ.วังหม้อพัฒนา-บ.สำเภาทอง จ.ลำปาง 20 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี-อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 13.4 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 4019 อ.ทุ่งใหญ่-บ.หนองดี จ.นครศรีธรรมราช 14 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 101 กำแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่-บ.คลองโพธิ์ จ.สุโขทัย 6.64 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 4 บ.ตำหนัง-แยกโคกเคียน จ.พังงา แบ่งเป็น 2 ตอน รวม 19 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 205 อ.เทพสถิต-อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ–บ.คำปิง จ.ขัยภูมิ แบ่งเป็น 2 ตอน รวม 36.38 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 333 อ.อู่ทอง-บ.สระกระโจม จ.สุพรรณบุรี 15 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 223 สกลนคร–อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร–อ.นาแก จ.สกลนคร และ จ.นครพนม 15.750 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 4034 ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม-บ.ท่าหินดาน จ.กระบี่ 7.565 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 106 บ.ม่วงโตน-บ.บ่อหิน จ.ลำพูน 16.18 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 3481 บ.บางขนาก-ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่-การเคหะฯ ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 11.85 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 3260 บ.มะขามล้ม-บรรจบทางหลงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) 7.644 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 2045 บ.สนาม - อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 11.137 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 115 กำแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ-สี่แยกสากเหล็ก จ.พิจิตร 10.86 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 375 ต.ลำลูกบัว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 จ.นครปฐม 7.248 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 2445 บ.แสลงโทน-ห้วยเสว จ.บุรีรัมย์ 6.28 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 228 อ.ศรีบุญเรือง-บ.วังหมื่น จ.หนองบัวลำภู 25.243 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 2077 สุรินทร์-บ.หนองคู จ.สุรินทร์ 15.25 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 3210 บ.พังงอน-บ.จางวาง จ.จันทบุรี 14.52 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 4137 บ.ทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ จ.สตูล 23.23 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 2083 อ.มหาชนะชัย–อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 12.917 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 3291 บ.เจดีย์หัก-บ.หนองหอย จ.ราชบุรี 8.955 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 201 บ.ผานกเค้า-บ.หลักร้อยหกสิบ จ.เลย 20.555 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 2074 บุรีรัมย์-ลำน้ำมูล จ.บุรีรัมย์ 29.693 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 2208 อ.ประโคนชัย-บ.ระกา จ.บุรีรัมย์ 24 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 3290 บ.โคกอุดม-อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 9 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 3481 บ.บางขนาก-ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก-บ.บางเตย จ.ปราจีนบุรี 8 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 304 ปรับปรุงทางคู่ขนานบริเวณบ้านหนองกี่ 2 แห่ง จ.ปราจีนบุรี
- ทางหลวงหมายเลข 2120 บ.ส้มป่อย-บ.หนองกราด จ.บุรีรัมย์ 6 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 1023 แพร่-อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน-อ.วังชิ้น 43.5 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 1202 พะเยา-บ.สันต้นแหน จ.พะเยา 29.282 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 3497 บ.ช้างแรก-อ.บางสะพานน้อย 10.590 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 4055 บ.ปาเซ-บ.ไอร์ปีแซ จ.นราธิวาส 5.248 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 2023 อ.กุมภวาปี-บ.โนนสวรรค์ จ.อุดรธานี 20 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 215 ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด-บ.หนองเมก จ.ร้อยเอ็ด 14.4 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 2032 บ.ท่าดอกแก้ว-อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 28 กิโลเมตร

กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์

- ทางหลวงหมายเลข 35 ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
- ทางหลวงหมายเลข 290/304 ทางแยกต่างระดับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา กับถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
- ทางหลวงหมายเลข 1 สะพานลอยกลับรถ บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา
- ทางหลวงหมายเลข 1 สะพานลอยกลับรถ บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา
- ทางหลวงหมายเลข 4/406 ทางแยกต่างระดับแยกคูหา จ.สงขลา
- ทางหลวงหมายเลข 4 ปรับปรุงทางแยกท่ายาง จ.เพชรบุรี
- ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 กับทางหลวงชนบท นม.1120 ทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา กับถนนสุรนารี 2 จ.นครราชสีมา

กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)

- ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค์-ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว-อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 12.455 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค์-ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล-อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 20.102 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 229 อ.มัญจาคีรี-แยกช่องสามหมอ จ.ขอนแก่น 26.335 กิโลเมตร

กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

- ทางหลวงหมายเลข 340 แยกบางบัวทอง-คลองเจ็ก จ.นนทบุรี 6.8 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 3 บ.บางปูใหม่-บ.บางปู จ.สมุทรปราการ 6.94 กิโลเมตร

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง

- ทางหลวงหมายเลข 4085 ปากน้ำเทพา-บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ-บ.ทุ่งโหนด จ.สงขลา 9.5 กิโลเมตร

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

- ทางหลวงหมายเลข 202 อ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด ยโสธร และอำนาจเจริญ 26.177 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 1020 เชียงราย-อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง-บ.ต้า จ.เชียงราย 16 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 202 บ.น้ำปลีก- บ.หนองผือ จ.ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี แบ่งเป็น 2 ตอน รวม 52.5 กิโลเมตร

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

- ทางหลวงหมายเลข 41 บ.เขาบ่อ-บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ จ.ชุมพร 42.5 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 2 อุดรธานี- อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) จ.อุดรธานี 15.190 กิโลเมตร

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ

- ทางหลวงหมายเลข 3241 ศรีราชา-อ่างเก็บน้ำหนองค้อ จ.ชลบุรี
- ทางหลวงหมายเลข 4114 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)-ชายทะเล จ.สุราษฎร์ธานี
- ทางหลวงหมายเลข 4049 ห้วยทราย-ปากพะยูน จ.พัทลุง
- ทางหลวงหมายเลข 3224 บ้านป่า-ท่าคร้อ จ.สระบุรี
- ทางหลวงหมายเลข 226 ทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

- ทางหลวงหมายเลข 4056 นราธิวาส-อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา-บ.กือบงกาแม จ.นราธิวาส 11.5 กิโลเมตร
- ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ จ.เชียงราย 9.103 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 323/367 ปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางหลวงแยกท่าล้อ จ.กาญจนบุรี

โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

- ทางหลวงหมายเลข 365 ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา 5.886 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 365 ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) จ.ฉะเชิงเทรา

ที่มา :www.doh.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...