xs
xsm
sm
md
lg

หน่วยราชการในพระองค์ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง-พระราชินี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต เพื่อแสดงถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ในการทำความดีเพื่อส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้เข้ารับการบริจาคโลหิตลดลง อีกทั้งโรงพยาบาลต่างๆ ยังมีความต้องการที่จะสำรองโลหิตไว้ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในการนี้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติในการเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตน ทำความดี เพื่อส่วนรวม โดยต่างพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต

วันนี้ (21 ม.ค.) เวลา 09.00 น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากเขตพระราชฐานพระที่นั่งอัมพรสถาน และวังศุโขทัย พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่างๆ มีจำนวนลดน้อยลง ไม่เพียงพอกับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ และ กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อส่งต่อโลหิตแก่ผู้ป่วย และโรงพยาบาลที่มีความประสงค์เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ในวันนี้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ได้พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ในการทำความดีเพื่อส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยในการเข้าบริจาคโลหิตของหน่วยราชการในพระองค์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาค และส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป

สำหรับในวันนี้ มีหน่วยรับบริจาคโลหิต สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยที่เข้ามารับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้ จำนวน 108 คน ได้โลหิตจำนวนรวม 48,600 ซีซี ตั้งแต่วันที่ 18-21 มกราคม 2564 รวม 4 วัน ผู้บริจาครวมจำนวน 696 คน ได้โลหิตจำนวนรวม 297,850 ซีซี ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...