xs
xsm
sm
md
lg

ข้าราชบริพารในพระองค์ พร้อมใจบริจาคโลหิต สนองพระราชปณิธาน ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมใจบริจาคโลหิต ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้เข้ารับการบริจาคโลหิตลดลง อีกทั้งโรงพยาบาลต่างๆ ยังมีความต้องการที่จะสำรองโลหิตไว้ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในการนี้ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติในการเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตน ทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยต่างพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต

วันนี้ (20 ม.ค.) เวลา 09.00 น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยบริการที่เข้ามารับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิตได้ จำนวน 132 คน ได้โลหิต จำนวนรวม 59,400 ซีซี รวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-20 มกราคม 2564 ได้โลหิต จำนวนรวม 249,250 ซีซี ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่างๆ มีน้อยลง

ในการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตน ในการทำความดีเพื่อส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยในการเข้าบริจาคโลหิต หน่วยราชการในพระองค์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาค และส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ อาทิ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ และกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อโลหิตแก่ผู้ป่วย และโรงพยาบาลที่มีความประสงค์เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
กำลังโหลดความคิดเห็น...