xs
xsm
sm
md
lg

"องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน" ออกจดหมายถึงอัยการสุงสุดค้าน “เนตร-ปรเมศวร์” นั่งตำแหน่งอัยการอาวุโส และ ผู้ตรวจการอัยการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ACT "องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน" ออก จม.เปิดผนึกถึงอัยการสุงสุดค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส และ ผู้ตรวจการอัยการ เผย ยังมีความเชื่อมั่นในพลังแห่งความยุติธรรม ขอให้มีการทบทวนแก้ไขการแต่งตั้งดังกล่าว

จากกรณี สำนักนายกรัฐมนตรีได้ตีกลับบัญชีรายชื่อการโยกย้ายข้าราชการอัยการ 2 บัญชี คือ บัญชีแรกระดับผู้บริหาร รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจราชการอัยการ อธิบดี และรองอธิบดี, บัญชีสอง ระดับข้าราชการอัยการทั่วไป อัยการพิเศษฝ่าย รวมทั้งอัยการอาวุโส

โดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตีกลับไปที่สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อให้คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) พิจารณาทบทวนรายชื่อใหม่เนื่องจากมีรายชื่ออัยการ 2 คน ที่มีปัญหาถูกสอบสวน คือ นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส และ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี ที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ

การตีกลับรายชื่อมีผลกระทบต่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการทั้งระบบ และ ก.อ.จะมีการนัดประชุมหารือเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 26 ม.ค. 2564 นี้

อย่างไรก็ตาม วันนี้ (18 ม.ค.) เพจ "องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน" ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึง นาย วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด คัดค้านแต่งตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า

"ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เสนอชื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ และ อัยการอาวุโส โดยมีการเสนอชื่อแต่งตั้งให้นายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด เป็นอัยการอาวุโส เเละ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ ซึ่งเป็นตำแหน่ง นักบริหารระดับสูง รวมอยู่ด้วยนั้น

การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของสำนักงานอัยการซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของขบวนการยุติธรรมของประเทศเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะเป็นที่รวมของความเชื่อมั่นศรัทธา ดังนั้นกรณีการแต่งตั้งดังกล่าวจึงสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอัยการทั้งสองท่านนั้นยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบความผิด จากกรณีที่ นายเนตร นาคสุข ในขณะดำรงตำแหน่งเป็นรองอัยการสูงสุด มีคำสั่งไม่ฟ้องคดี นายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา ส่วนกรณีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานขับขี่รถขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายจิตใจ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะปกป้องสังคม มิให้ผู้ที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองฯ อีกทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดยังมีพันธกิจข้อหนึ่งในการ “พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากร มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งพันธกิจเช่นนี้จะมีความหมาย และเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ จำต้องพิสูจน์โดยการกระทำจริง นั่นรวมถึงการแต่งตั้งข้าราชการอัยการ และ อัยการอาวุโส โดยยึดหลักการดังกล่าวด้วย

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เชื่อว่าในการต่อสู้กับการทุจริตคดโกงชาติ เสาหลักของ ความยุติธรรมต้องมั่นคงไม่ด่างพร้อย ไม่มีจุดครหาที่เสื่อมเกียรติ ดังนั้น องค์กรฯ ในฐานะตัวแทนของสังคมไทยจึงขอเรียกร้องให้ท่านอัยการสูงสุดได้ทบทวน และ ชี้แจงข้อเท็จจริงในการแต่งตั้งดังกล่าว ว่าเหตุใดสำนักงานอัยการสูงสุดที่เป็นสถาบันที่ต้องธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีมลทินมัวหมองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ก่อนที่จะจบกระบวนการตรวจสอบหรือดำเนินคดีให้หมดสิ้นสงสัยของประชาชนเสียก่อน โดยขอย้ำว่าหากการแต่งตั้งดังที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้น นั่นคือการตัดสินใจที่ เหยียบย่ำความศรัทธาของคนไทยต่อระบบและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ หากเป็นเช่นนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อเกียรติภูมิและความศักดิ์สิทธิ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดอย่างแน่นอน

องค์กรฯ ยังมีความเชื่อมั่นในพลังแห่งความยุติธรรม ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้มีการทบทวนแก้ไข การแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อให้ประเทศได้ก้าวเดินต่ออย่างเป็นธรรมและยั่งยืน"

สำหรับ นายเนตร นาคสุข เป็นรองอัยการสูงสุด ที่สั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ฐานขับรถประมาทอันเป็นสาเหตุให้ผู้อื่นถึงเก่ความตาย และได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการต่ออัยการสูงสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 และถูกคณะกรรมการ ก.อ. ตั้งคณะกรรมการสอบการใช้ดุลพินิจของนายเนตร กรณีสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ

ส่วน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ถูกกล่าวหาในคดีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ แต่ในการประชุม ก.อ.เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติเลื่อน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
กำลังโหลดความคิดเห็น...