xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดงาน สิ่งแวดล้อมไทย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์4 ธ.ค. 63 จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ยกทีมรณรงค์ช่วงโควิด-19 เตรียมจัดงาน “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2532 โดยมีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ และให้ถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2534 ให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และต่อมา เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2550 ได้มีมติให้เป็น “วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” หรือ “วัน ทสม. แห่งชาติ” อีกวาระหนึ่ง เพื่อเชิดชู ทสม.ที่มีจิตอาสารวมพลังกันสร้างคุณความดีพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมตามรอย เบื้องพระยุคลบาท รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ชุมชน ที่มีกิจกรรมหรือมีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ รับทราบ เป็นแบบอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการทำความดี โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

รมว.ทส. เปิดเผยอีกว่า ปีนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของประชาชนในหลายมิติ ทั้งด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร และการทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไป ทำให้เกิดความคุ้นชิน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะหน้ากากอนามัย และบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของแนวคิดรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมไทยฯ ในปีนี้ คือ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยกำหนดจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...