xs
xsm
sm
md
lg

‘วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ’ วัดผล 9 เดือน พบ 11 บริษัท รีไซเคิลสูงกว่าร้อยละ44

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประมาณ 11 เดือนที่ผ่านมา “โครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” เปิดตัว (4 ธ.ค.2562 ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทย) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network หรือเรียกย่อๆ ว่า TRBN)

ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้องค์กรภาคเอกชนบนถนนวิภาวดีฯ ร่วมมือกันในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มอัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และลดจำนวนขยะที่จะนำไปสู่หลุมฝังกลบ

จากจุดเริ่มต้นที่มี 31 บริษัทตอบรับเข้าร่วมโครงการ ซึ่งนอกจากได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการขยะแล้ว ยังเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการขยะของแต่ละองค์กร นอกจากนั้นทาง ก.ล.ต. ยังได้ร่วมมือกับ TRBN ในการทำเพจเฟซบุ๊ค วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการจัดการขยะมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการ วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ เดือนกันยายน 2563 มีอัตรารีไซเคิลเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 8.96% ซึ่งขยับตัวสูงขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย เนื่องจากหลายบริษัทเริ่มกลับมาดำเนินงานตามปกติ และยังคงมีการบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง

ด้านภาพรวมของโครงการตั้งแต่ มกราคม - กันยายน 2563 มีค่าเฉลี่ยของอัตรารีไซเคิลอยู่ที่ 7.66% จากปริมาณวัสดุรีไซเคิลรวมขยะอินทรีย์ที่สามารถนำไปทำประโยชน์ได้ 348,837.68 กิโลกรัม สามารถแปรผลเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ 600,383.72 kgCO2e

ในเดือนกันยายน บริษัทที่มีอัตรารีไซเคิลเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 44 มีถึง 11 บริษัท คิดเป็น 39.28% จากจำนวนบริษัทสมาชิกทั้งหมด และทุกบริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยาผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย หรือ TRBN กล่าวว่า เรามีการเก็บบันทึกข้อมูลที่ดีแล้ว แต่เราต้องการให้ข้อมูลนั้นมีชีวิตด้วย เราจึงให้มีการทำเพจขึ้นมาเพื่อที่องค์กรไหนทำอะไรหรือมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการจัดการขยะก็เอามาโพสต์ลง เพื่อจะได้เป็นการแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กันในแต่ละองค์กรได้

“ถึงตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง 2 เดือนเท่านั้น ที่แต่ละบริษัทจะส่งข้อมูลการจัดการขยะเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินรางวัล Low Carbon Business: Waste Management Award และ Engagement Award ที่ทาง TRBN ตั้งใจมอบให้แก่บริษัทสมาชิกทุกบริษัท และขอขอบคุณสมาชิก วิภาวดีฯ ไม่มีขยะทุกองค์กรที่มุ่งมั่นตั้งใจ บันทึกข้อมูล แยกประเภทขยะ และส่งข้อมูลให้กับโครงการฯ ทุกๆ เดือนนะคะ”

ข้อมูลอ้างอิง เพจเฟซบุ๊ค วิภาวดีฯ ไม่มีขยะเครดิต คลิปเปิดตัวโครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ : NewsNBT THAILAND


กำลังโหลดความคิดเห็น...