xs
xsm
sm
md
lg

MEA จัดอบรมการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชาญเวช ยุวชิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ ผู้แทนเครือข่ายต้นไม้ในเมือง และ นางอรยา สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Big Trees ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี" ให้แก่พนักงานและผู้รับจ้างของ MEA เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาทักษะการตัดแต่งต้นไม้แบบรุกขกรมืออาชีพที่ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม ยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง รวมถึงความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน โดยจัดการอบรม ฯ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน


ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี" ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายต้นไม้ในเมือง และกลุ่ม Big Trees ในการให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานและผู้รับจ้างของ MEA เกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้ ประกอบด้วย การเรียนรู้หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงต้นไม้ (Tree Risk Assessment) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์ อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติในการตัดแต่งกิ่ง การทอนยอด การวางโครงสร้างต้นไม้ การตัดแต่งโดยใช้บันไดร่วมกับอุปกรณ์นิรภัย รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าโดยใช้รถกระเช้าอย่างถูกต้องตามหลักรุกขกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าขอผู้ปฎิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามตามแนวถนน เพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน ลดความเสี่ยงต้นไม้ที่จะโค่นล้มทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเหตุไฟฟ้าดับเนื่องจากกิ่งไม้ หรือต้นไม้เหนี่ยวรั้งสายสื่อสาร-สายไฟ ทำให้เสาไฟฟ้าล้ม ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
กำลังโหลดความคิดเห็น...