xs
xsm
sm
md
lg

ดร.ธนบวร มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรี พร้อมบรรยายให้กำลังใจเยาวชนในสถานพินิจฯ บุรีรัมย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 18 ก.ย. เวลา 10.00 น. นายสุวิทย์ เหล่าชูเจริญกิจ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.พงษ์ ลิ้มวงศ์สกุล ที่ปรึกษากรรมการสงเคราะห์บุรีรัมย์ นายปรัชญา นวลฉวี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้าประสานกิจกรรมชุมชน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายศุภชัย โพธิ์สุ) ซึ่งได้เดินทางมามอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรี อีกทั้งยังได้บรรยายให้แก่เยาวชนฟังเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในหัวข้อ “เรือเล็กควรออกจากฝั่ง”

โดยเนื้อหาที่ใช้ในการบรรยายเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในภาวะที่ต้องเผชิญกับความกดดัน เมื่อต้องพบกับวิกฤตศรัทธาที่บุคคลอื่นมีต่อตัวเรา สำหรับรายละเอียดของเนื้อหาได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และการสร้างพลังจากภายในเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต ทั้งนี้ บรรยากาศในการบรรยายเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเยาวชนได้ให้ความสนใจรับฟังอย่างตั้งใจ โดยตลอดเวลาในการบรรยาย ดร.ธนบวร ได้นำชีวิตจริงของตนเองในทุกแง่มุมมาใช้เป็นกรณีศึกษา โดยถอดบทเรียนในทุกช่วงจังหวะของชีวิตเพื่อให้เยาวชนในห้องบรรยายได้มองเห็นภาพ และเกิดความเข้าใจอันนำไปสู่การใช้งานในชีวิตจริง

ภายหลังการบรรยาย ดร.ธนบวรได้กล่าวว่า เหตุผลในการตั้งชื่อหัวข้อในการบรรยายว่า “เรือเล็กควรออกจากฝั่ง” เป็นเพราะต้องการจะสื่อให้เห็นว่า ความกล้าหาญในการใช้ชีวิตเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะเมื่อยามที่ชีวิตต้องต่อสู้กับโลกแห่งความจริง ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับอุปสรรคต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญ"


กำลังโหลดความคิดเห็น...