xs
xsm
sm
md
lg

MEA เปิดรับสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ให้บริการเข้าร่วมโครงการ Solar Cell

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมให้บ้านและอาคารที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง โดยขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย MEA ถูกต้องตามระเบียบการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย และป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสมัครเข้าร่วมได้  2 โครงการ ดังนี้

โครงการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ MEA สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทที่ติดตั้ง Solar Cell เพื่อใช้งานเอง จะต้องดำเนินการตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทสมัครยื่นแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร ติดต่อสอบถามขอรับบริการได้ทุกเขตบริการ MEA และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/minisite/vspp/about/846

โครงการ Solar ภาคประชาชน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อใช้งานเอง และสามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ให้กับ MEA ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลาสัญญา 10 ปี เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ https://spv.mea.or.th

ทั้งนี้ ผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living


กำลังโหลดความคิดเห็น...