xs
xsm
sm
md
lg

เปิดภารกิจ “ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ” คนใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประธาน กคช. เผย 3 ภารกิจหลัก “ลงทุนเพื่อประชาชน-แก้ปัญหาสะสม-ชุมชนยั่งยืน ให้ผู้ว่าการเคหะฯคนใหม่ดำเนินการ บวกนโยบายรัฐ สร้างบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 29 ก.ค. 63 นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมสนทนาในรายการ “คนเคาะข่าว” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง “นิวส์วัน” ในหัวข้อ “เปิดภารกิจ “ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ” คนใหม่”

นายณัฐพงศ์ กล่าวถึงแนวนโยบายของบอร์ดการเคหะฯ เพื่อให้ผู้ว่าการเคหะฯคนใหม่ดำเนินการ ว่า มีอยู่ 3 เรื่องหลัก คือ ลงทุนเพื่อประชาชน แก้ปัญหาสะสม และชุมชนยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องทำชุมชนยั่งยืน เหมาะกับยุคโควิดนี้มาก

แล้วยังมีนโยบายที่เพิ่มมา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล คือ สร้างบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย อาจออกมาในรูปแบบของการให้เช่าราคาถูก เช่าระยะยาว หรือเช่าก่อนแล้วซื้อที่หลัง

นายณัฐพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า เรื่องแรก การลงทุนเพื่อประชาชน ก่อนเกิดโควิด ดำเนินการสร้างบ้านเพื่อประชาชนรายได้น้อย มีกฎหมาย PPP (โครงการร่วมทุนเอกชน) และกฎหมายลูกของ PPP ในการก่อสร้างบ้าน พอมีโควิดก็ทำให้หยุดชะงักไป ซึ่งเราก็มีแนวทางอื่น ว่าถ้าไม่พึ่งงบจากภาครัฐอย่างเดียว เราจะไปทางไหน ซึ่งก็มีแนวทางแล้ว

เรื่องที่สอง ปัญหาสะสม เป็นปัญหาใหญ่ของการเคหะฯ ง่ายๆ สั้นๆ 3 เรื่อง คือ ห้องว่าง ส่วนใหญ่เกิดจากโครงการเอื้ออาทร ก็มีโครงการบ้านเช่าราคาถูก 999 บาท เพื่อลดจำนวนห้องว่าง ลดภาระค่าใช้จ่ายของการเคหะฯ แต่ตอนนี้จำนวนผู้เช่ายังต่ำ ต้องเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นต่อไป

เรื่องต้นทุนจม (Sunk Cost) โครงการเอื้ออาทรที่ไม่ประสบความสำเร็จ มีซากอาคารต่างๆ บางที่จากแปลงที่ไม่มีศักยภาพ เมื่อการพัฒนาเข้าถึงก็มีศักยภาพขึ้นมา ซึ่งเราจัดเกรดออกมาเรียบร้อยแล้ว ว่าแปลงไหนจะพัฒนาต่อ หรือแปลงไหนควรจัดการด้วยวิธีอื่น

เรื่องการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น ที่ดิน ถ้ามีระบบบูรณาการ เราจะสามารถสร้างมูลค่าทรัพย์สินเหล่านี้ได้

เรื่องที่สาม ชุมชนยั่งยืน ตนพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด เมื่อเกิดแล้วยิ่งจำเป็นเลย จะทำอย่างไรให้ชุมชนเหล่านี้อยู่ได้ เรื่องพออยู่พอกินตามเศรษฐกิจพอเพียง เราต้องทำให้ชุมชนมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้


กำลังโหลดความคิดเห็น