xs
xsm
sm
md
lg

สปน.ชวนเที่ยวชมงานกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” กว่า 22 หน่วยงานจัดเต็มกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ภายใต้ชื่องาน “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. 2563

วันนี้ (27 ก.ค.) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมนำคณะสื่อมวลชน (Press Tour) เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ณ ท้องสนามหลวง งานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. 2563 โดยในวันพรุ่งนี้ 28 ก.ค. 2563 เวลา 09.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯดังกล่าว

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการว่างงาน ทำให้ประชาชนไม่มีรายได้ หรือมีรายได้แต่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต หน่วยงานภาครัฐจึงได้ร่วมกับเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ในแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ภายใต้กิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563

โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการจัดการภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ/สาธิต ด้านสุขภาวะ/อนามัย และด้านอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ การจัดการภายในชุมชน การให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การสาธิตการทำอาหาร การทำหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพต่างๆ การแปรรูปอาหาร การทำรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การทำตู้อบอาหาร การแจกเมล็ดพันธุ์พืช การบริการตัดผม เป็นต้น

ภายในงานได้แบ่งออกเป็น 2 โซนด้วยกัน ประกอบด้วย สนามหลวงฝั่งศาลฎีกา มีการจัดแสดงการออกร้านของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 22 หน่วยงาน อาทิ มีการจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”, กระทรวงกลาโหม นำเสนอองค์ความรู้ การพัฒนาคูคลองและคลองสาขาบริเวณคลองคูเมืองเดิมคลองหลอดให้มีความใสสะอาดและมีการรณรงค์ให้ประชาชนบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ, กระทรวงมหาดไทย นำเสนอเรื่องราวความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ เช่นการแก้ไขความยากจนระดับครัวเรือน การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้” เป็นต้น

ในบริเวณเดียวกันนี้ ยังมีหน่วยงานภาคเอกชน มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการทำอาหารด้วย เช่น บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ ได้จัดกิจกรรม 3 ส่วน คือ จัดแสดงพระราชกรณียกิจสื่อถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือและขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 จัดแสดงภาพกิจกรรมและฉายวิดีทัศน์บุญรอดบริวเวอรี่ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยน้อมนำพระราชดำริในเรื่องจิตสาธารณะมาเป็นหลักการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมสาธิตและแจกสูตรอาหารเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสูตรพิเศษของบริษัทโดยเชฟชื่อดัง, บมจ.เมืองไทยประกันภัย จัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการให้ความรู้โดยแบ่งพื้นที่เป็นสองโซน คือ โซนรถเข็นขายอาหารต้นแบบจำนวนสองคัน โดยทำการสาธิตการทำอาหารและแจกให้ประชาชนทั่วไป และโซนนิทรรศการให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถเข็นต้นแบบ, กลุ่มบริษัท KING POWER จัดแสดงผลงานโครงการ KING POWER THAI POWER ในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการและวิดีโอ รวมถึงแจกลูกฟุตบอลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาฟุตบอลของเยาวชนไทย เป็นต้น

ส่วนท้องสนามหลวงฝั่งวัดมหาธาตุถนนหน้าพระธาตุ ได้มีกิจกรรมแจกอาหารจากโรงครัวพระราชทาน และเต็นท์ “ครัว ครม.” รวมถึงภาคเอกชนจะมาร่วมจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชนทุกวัน โดยกำหนดให้บริการ จำนวน 4 ช่วงเวลา คือ รอบที่ 1 เวลา 10.00-12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 12.00-14.00 น. รอบที่ 3 เวลา 14.00-16.00 น. และรอบที่ 4 เวลา 16.00-18.00 น.

ประชาชนสามารถเดินทางมาเที่ยวชมงานกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย แล้วนำบัตรประชาชนมาผ่านที่จุดคัดกรองได้ทั้ง 2 จุด ประกอบด้วย ท้องสนามหลวงฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ และท้องสนามหลวงฝั่งศาลฎีกา พร้อมลงทะเบียนผ่านแอปไทยชนะ ก่อนเข้างาน

ทั้งนี้ ขสมก. ได้จัดรถเมล์บริการฟรี ตลอดทุกวัน เที่ยวแรก เวลา 08.00-19.00 น. จำนวน 3 เส้นทาง คือ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง จากวงเวียนใหญ่-สนามหลวง และ จากหัวลำโพง-สนามหลวง และกรมเจ้าท่า จัดเรือข้ามฟากฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ ท่าช้าง ท่าวัดอรุณ และท่าวัดระฆัง


กำลังโหลดความคิดเห็น