xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.บริการฟรี 3 เส้นทาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ขสมก. จัดรถบริการฟรี 3 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ช่วง 28-31 ก.ค.นี้

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. และตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก

ขสมก.จึงได้เตรียมความพร้อมจัดรถโดยสาร เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชน และจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี จำนวน 3 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดแผนเดินรถโดยสาร ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

1. เส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่ง เฉลี่ยวันละ 2,731 คัน จำนวน 21,415 เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ จำนวน 129 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 24-28 ก.ค. 63

2. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ได้แก่
- สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และ 536
- สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556
- สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501,508 และ 511
- สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 29 , 34, 73, 73 ก ,75 และ 501

3. จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยาน จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่
- สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 20 คัน
- สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 15 คัน
- สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 10 คัน
- สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 10 คัน
- สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8 คัน

การจัดรถโดยสารธรรมดาเฉพาะกิจ (จอดรับ-ส่งทุกป้าย) ให้บริการฟรี จำนวน 3 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน ” ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง จอดรับ-ส่งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 5 คัน
- เส้นทางที่ 2 หัวลำโพง - สนามหลวง จอดรับ-ส่งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 5 คัน
- เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง จอดรับ-ส่งบริเวณตรงข้ามศาลฎีกา จำนวน 5 คัน

ทั้งนี้ รถโดยสารทั้ง 3 เส้นทางจะให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. รถคันแรก ออกจาก ท่าต้นทาง เวลา 09.00 น. คันสุดท้าย ออกจากท่าต้นทาง เวลา 17.00 น. โดยจะปล่อยรถโดยสารทุกๆ 15 นาที
กำลังโหลดความคิดเห็น