xs
xsm
sm
md
lg

สารคดีสะท้อนเรื่องราวของทีมวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ในการพัฒนา “เรือฉุกเฉิน” เพื่อช่วยเหลือ ปชช.เหนือเขื่อนภูมิพล (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คลิปวิดีโอสารคดีของคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยเรื่องราวของโครงการพัฒนาเรือฉุกเฉิน สำหรับ ประชาชนในพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล หลังพบการนำผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล เป็นไปด้วยความยากลำบาก บางรายทรุดหนัก หรือเสียชีวิต ชี้ ทุกชีวิตต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

โครงการพัฒนาเรือฉุกเฉิน สำหรับประชาชนในพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เริ่มเข้าไปสำรวจพื้นที่ เหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และพบว่า ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวยังขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า สัญญาณโทรคมนาคม และการคมนาคมเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการรักษา หรือการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน การติดต่อและการนำผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเขตเมือง เป็นไปด้วยความยากลำบาก ผู้ป่วยบางรายมีอาการทรุดหนัก หรือเสียชีวิตระหว่างการนำส่ง

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสืบทอดพระปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาจุฬาภรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ดำเนินโครงการ วิจัย เรื่องการพัฒนาเรือฉุกเฉิน สำหรับประชาชนกลุ่มนี้ โดยได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ด้วยการลงพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ การลงพื้นที่ครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 4) คือ ระหว่าง วันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2563

ในครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ จัดทำสารคดี “สัญญาณแห่งความหวัง” คนเหนือเขื่อน ep 2

สารคดีเรื่องนี้สะท้อนเรื่องราวที่ทีมวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการ เพื่อเป้าหมายหลักคือ ทุกชีวิตต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สมดังพระปณิธานของ องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์“เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”
กำลังโหลดความคิดเห็น...