xs
xsm
sm
md
lg

นครปฐมเป็นปลื้ม ส่งกลับผู้สังเกตอาการโควิด-19 คนสุดท้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งกลับผู้สังเกตอาการคนสุดท้ายไวรัสโควิด-19 กลับบ้าน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ และขอบคุณผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเพื่อชาวนครปฐมอย่างแท้จริง

วันนี้ (23 มิ.ย.) ที่แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป็นศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 2 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีส่งตัวผู้สังเกตอาการคนสุดท้ายของจังหวัดนครปฐมกลับบ้าน และได้ลงนามในหนังสือรับรองยกเลิกการกักตัวให้เป็นกรณีพิเศษ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันดูแลผู้สังเกตอาการ ณ ศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการจังหวัดนครปฐม ทั้ง 4 แห่ง พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเท เสียสละ อดทนต่อสถานการณ์ความกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังรักษา ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด สื่อสารให้ความรู้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และกระบวนการกักตัวไว้เพื่อสังเกตอาการ หรือ Local Quarantine

เพื่อให้การดูแลพิเศษแก่ผู้กักตัวได้ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้ประชาชนชาวนครปฐมเชื่อมั่น ก่อนที่ผู้ที่ถูกกักตัวจะกลับเข้าสู่ชุมชน ซึ่งการดูแลในการกักตัวของทั้ง 4 ศูนย์ มีผู้เข้ารับการดูแล 192 คน ตรวจแล้วปลอดภัยไม่พบเชื้อทั้งหมด

สำหรับศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการจังหวัดนครปฐม ทั้ง 4 แห่ง แห่งที่ 1 ที่อาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แห่งที่ 2 อาคารพุม ขำเกลี้ยง แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แห่งที่ 3 โรงพยาบาลบางเลนและแห่งที่ 4 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ การปิดศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการในวันนี้ เพื่อเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมของจังหวัดในการรองรับสถานการณ์ต่อไป

โดยจะยังคงศูนย์ 2 แห่งไว้ คือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และแสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม เพื่อให้คณะทำงานได้พักภารกิจแต่ต้องมีความพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดสถานการณ์ที่ต้องระดมความร่วมมือกันในอนาคต


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...