xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! ขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า จะเสียสิทธิที่พึงได้รับทั้งระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบแล้ว กรณีที่มีข่าวปรากฏว่อนโซเซียลฯ ว่าหลังการขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ประชาชนจะเสียสิทธิที่พึงจะได้รับทั้งระบบนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

วันที่ 25 มี.ค. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ว่อน! โซเซียลมีเดีย หลังการขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ปชช.จะเสียสิทธิที่พึงจะได้รับทั้งระบบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับการไฟฟ้านครหลวง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีโพสต์ข้อความบนสื่อออนไลน์ว่า “ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จะถูกตัดสิทธิต่างๆ เช่น ไม่สามารถค้างชำระค่าไฟฟ้าได้ รวมถึงประชาชนต้องเสียค่าซ่อมแซมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเองหากเกิดชำรุดเสียหาย” ซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วจะยังได้รับบริการต่างๆ จากการไฟฟ้านครหลวงดังเดิม

ทั้งนี้ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า คือ หลักประกันสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้าเกินระยะเวลาที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด เมื่อดำเนินการขอคืนแล้วจะไม่ส่งผลต่อการทำธุรกรรมใดๆ ในด้านระบบไฟฟ้าของบุคคลผู้ขอคืนเงินประกัน ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนด การไฟฟ้านครหลวงจะยังมีกระบวนการแจ้งเตือน และงดจ่ายไฟฟ้าตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวงดังเดิม ขณะเดียวกัน ในกรณีเครื่องวัดชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน การไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ โดยไม่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หรือโทร.1130


กำลังโหลดความคิดเห็น...