xs
xsm
sm
md
lg

"สามารถ" เผย คดีแชร์ลูกโซ่พัฒนารูปแบบเชื่อมโยงการฟอกเงิน ต้องยึดทรัพย์เด็ดขาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (2 มี.ค.) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ว่าจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาเรื่องแนวโน้มการฟอกเงินในประเทศไทยเพื่อศึกษาเฉพาะการฟอกเงินของนิติบุคคลและธุรกิจบังหน้า บริษัทนำเที่ยว การเล่นแชร์ที่มีการฉ้อโกง และการฉ้อโกงผ่านองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้มความเสี่ยงในการถูกฟอกเงิน รูปแบบวิธีการฟอกเงินที่มีอย่างแพร่หลายในประเทศไทยซึ่งดำเนินการผ่านนิติบุคคลในรูปแบบต่างๆ รวมถึง ธุรกิจอื่นๆที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินเพื่อเสนอมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินอย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมหลักฐานข้อมูลที่มีในเชิงประจักษ์ ผ่านการเกณฑ์ประเมินของ FATF หรือ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน

นายสามารถ กล่าวอีกว่า มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้สอบถามตนในประเด็นกฎหมายการป้องกันปัญหาแชร์ลูกโซ่มีกรณีใดบ้าง กลุ่มผู้เสียหายใดมีการร้องเรียนกระทรวงยุติธรรมมากที่สุด เพราะเหตุใดผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อของกระบวนการแชร์ลูกโซ่ ปัจจัยใดที่ผู้เสียหายตัดสินใจลงทุนแชร์ลูกโซ่ อัตราการติดตามคืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหาย อุปสรรคในการติดตามทรัพย์สินคืน โดยปัจจัยหลักคืนกระบวนการยุติธรรมในการติดตามทรัพย์สินมาคืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นค่อนข้างใช้เวลานานเนื่องจากการดำเนินการเป็นกฎหมายเก่าและไม่ทันต่ออาชญากรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ต้องสร้างการปลูกจิตสำนึกของคนให้มีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมในการช่วยเหลือประชาชน การปกป้องคนดีไม่ให้ถูกทำลาย

“สำนักงาน ปปง. ต้องไม่ให้อาชญากรเข้ามากระทำการฟอกเงิน โดยใช้รูปแบบต่างๆ ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ในการตบทรัพย์ของประชาชน และเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องดังกล่าวโดยตรง รับผิดชอบทำงานในเชิงรุก ปกป้องประชาชนไม่ให้ถูกมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างของกฎหมายหรือความไม่รู้ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นข้อมูลเท็จ”

นายสามารถ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความเป็นห่วงในการแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ เน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและการฉ้อโกงประชาชน จึงได้มีการบูรณาการหลายภาคส่วน นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสั่งการให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการปราบปรามคดีแชร์ลูกโซ่และดำเนินการยึดทรัพย์ ขยายผลเพื่อให้คนร้ายเกรงกลัวต่อบทลงโทษ
กำลังโหลดความคิดเห็น...